Aigua potable a Camerun

Imatge del projecte al Camerun

Subministrament d'aigua potable a zones rurals del Camerun

Fitxa tècnica
Socis:

- Àrea Metropolitana de Barcelona
- Agermanament sense fronteres
- Obra social Fundació "la Caixa"
- Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
-Ajuntament de Figueres
- ASAFRO - CAMEROUN

Zona d'actuació:
Àfrica Occidental . Camerun
Tema:
Cicle de l'aigua
Pressupost:
36.102,20 €.
Finançament:
  • AMB, Agermanament sense fronteres, Obra social Fundació "la Caixa", ACCD, Ajuntament de Figueres, ASAFRO – CAMEROUN.

Estat:
Iniciat Finalitzat

Descripció

El resultat material del projecte ha estat la construcció i instal·lació de 5 pous a zones rurals del sud del Camerun.

El principal impacte humà és la millora de les condicions de vida de la població. Per una banda les dones i els infants de les zones dotades de pous  han vist desaparèixer la feixuga tasca diària d'anar a buscar aigua a llocs allunyats, per tal de garantir el seu proveïment a les famílies. Això ha suposat que les dones han guanyat més temps per dedicar-lo a les seves pròpies activitats econòmiques i per elles mateixes i els nens i nenes disposen de més temps per a l'estudi i esbarjo. A la vegada, s'ha evitat que la població consumeixi aigua no potable, per no tenir un accés proper.

Per una altra banda, el consum d'aigua potable s'ha traduït en una millora global de la salut de la població d'aquestes zones.

Finalment, s'ha contribuït a fer menys feixugues les tasques de rec dels vivers que els agricultors de la zona duen a terme en el marc d'un pla de desenvolupament integral de la zona, en què el cultiu de palmeres per l'extracció d'oli de palma és la principal activitat, contribuint d'aquesta manera a garantir l'èxit d'aquestes activitats econòmiques amb un impacte de major abast.