Plans estratègics

Pla d'internacionalització 2021-2025
El Pla d'internacionalització de l'AMB per al període 2021-2025 té la voluntat d'establir l'estratègia internacional per al conjunt de la institució i promoure la dimensió metropolitana, impulsar la captació de finançament per a projectes estratègics i facilitar la cooperació, la innovació i la transferència de coneixement.

Consultar
Pla Director de Cooperació Internacional
El Pla director de cooperació internacional és l'eina que estructura el compromís de l'AMB per contribuir a l'assoliment d'una vida digna per a tothom i garantir els drets de les persones en els entorns urbans empobrits. 

Consultar