Cercador d'entitats 81

Cercador d'organismes i empreses
 • Associació per a l'intercanvi de coneixement i experiències relacionades amb la gestió de sistemes de transport en metro
 • L'AMB és propietària del 100% de les accions d'aquesta empresa que té un pressupost (2017) de 328,55 milions d'euros. TB gestiona el servei d'autobús de Barcelona i connecta amb 10 municipis metropolitans.
 • L'AMB és propietària del 100% de les accions de FMB que té un pressupost (2017) de 497,66 milions d'euros. FMB gestiona el servei de metro per compte de l'AMB
 • L'AMB té el 100% de les accions d'aquesta societat anònima metropolitana. El seu pressupost (2017) és de 2,3 milions d'euros. AMB Informació i Serveis és un òrgan de gestió directa de l'AMB.
 • L'AMB participa a través de TMB en aquesta associació creada per compartir coneixement sobre la gestió del transport en autobús amb la finalitat de millorar la seva operativa
 • Associació internacional enfocada a impulsar polítiques públiques per avançar en la mobilitat urbana sostenible
 • L'AMB ostenta la presidència de la Junta Directiva d'aquesta associació d'entitats locals que promou la mobilitat en bicicleta, especialment a les ciutats, de forma segura
 • Té per objectiu crear una plataforma de diàleg i col·laboració en el marc de les empreses i administracions públiques per aconseguir un model de desenvolupament més sostenible.
 • Associació de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible.
 • El Consorci de l'Agència Local de l'Energia de Barcelona està integrat per les administracions directament implicades en la gestió energètica i ambiental del seu àmbit d'actuació.
 • L'AMB té representació en el Consell d'Administració de SIRESA, participada al 100% per TERSA. SIRESA realitza diversos serveis relacionats amb la gestió dels residus municipals.
 • L'AMB té representació al Consell d'Administració de SEMESA, una societat participada al 100% per TERSA que es dedica a la selecció d'envasos lleugers i a la selecció i trituració de residus voluminosos i fusta, procedents de la recollida selectiva de l'àrea metropolitana de Barcelona.