13.3 Vestuari Platges

Capítol dedicat al vestuari del personal de platges de l'AMB.