13.1 Marca AMB

Capítol dedicat a la marca de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.