1.2.7 Mida mínima

La mida mínima a la qual pot ser reproduïda la marca institucional és a 6 mm d'alçada, per garantir la llegibilitat del descriptor.