1.1.1 Construcció de la marca

En aquest esquema es mostra la relació entre els diferents elements que componen la marca de l'AMB.

Aquestes proporcions no es poden alterar sota cap mena de concepte, excepte en les aplicacions que estiguin normativitzades en el manual.

** En cap cas es poden separar els elements per utilitzar-los individualment.