8.C.3.1 Pictogrames

La família de pictogrames s'ha creat basant-se en la construcció gràfica del símbol; s'han d'utilitzar per acompanyar els textos explicatius dels punts d'interès en els panells A1.

Per il·lustrar els diferents serveis que ofereix el parc, així com les advertències i prohibicions, s'ha d'utilitzar la família de pictogrames creada per al Parc Riu Llobregat.