8.B.4 Aplicació gràfica als senyals

Tornar
A continuació trobareu l'explicació i pautes a seguir per fer l'aplicació gràfica als senyals de platges.

Exemples de senyals amb imatge gràfica aplicada.

Prova: $provaURL