4.A.1 Marca IMPSOL

Aquest és el logotip de l'IMPSOL, els seus colors corporatius principals i les versions de color acceptades.

* Representació de fons, no interpretar com a possibilitat d'emmarcar la marca.