4.B.2 Targetes

4.B.2.1 Càrrecs de presidència i electes
Mida: 85 × 50 mm

4.B.2.2 Personal de l'IMET
Mida: 85 × 50 mm

4.B.2.3 Genèriques
Mida: 85 × 50 mm