4.B.1 Marca IMET

Aquest és el logotip de l'IMET, els seus colors corporatius principals i les versions de color acceptades.

* Representació de fons, no interpretar com a possibilitat d'emmarcar la marca.