9.3 Elements compòsitius

9.3.1 Els rectàngles bàsics
  • Caixa A: és la més gran, sempre de color gris, i conté el nom de l’actuació que es vol comunicar.
  • Caixa B: de color vermell, incorpora un pictograma que informa visualment de l’àmbit d’actuació de l’obra.
  • Caixa C: conté aspectes tècnics de l’obra (gestió, construcció o execució...).
  • Caixa D: conté una descripció complementària de l’obra.
  • Caixa E: opcional, es reserva per a la informació de projectes europeus.

En aquesta plana també es detallen els colors dels mòduls i la tipografia. Les caixes C, D i E són de color negre amb la lletra en blanc.


 

9.3.2 Medicions i col·locació d'elements


 

9.3.3 Composició estàndard amb quatre taques


 

9.3.4 Composició estàndard amb cinc taques


 

9.3.5 Versió IMPSOL

En aquesta pàgina es mostra un exemple de cartell de l’IMPSOL en la versió amb pictograma i també en la versió amb imatge renderitzada.