9.1 Elements bàsics d'identitat

 
 
9.1.1 Logotip AMB
9.1.2 Colors


 

9.1.3 Tipografia

Rubik és la tipografia de la senyalització de les obres de l’AMB. És una font de lliure accés que es pot usar sense cap restricció.

Amb Rubik Medium es componen els títols. Amb Rubik Regular es componen els textos complementaris que requereixin una textura menys densa. Rubik Light és el pes que farem servir per obtenir contrast tipogràfic. Aquest estil no s’aplicarà en textos inferiors a 12 punts.

Descarregar tipografia

9.1.4 Pictogrames

Els pictogrames il·lustren sintèticament les tipologies d’obra dels diferents àmbits de l’AMB.

Cada tipologia d’obra té assignat un grup de pictogrames que es mostren a continuació. Si el pictograma no s’ajustés a l’àmbit d’actuació, heu de dirigir-vos a oficinamarca@amb.cat

El pictograma ocupa el centre de la caixa que li correspon i hi ha d’haver un marge de 2 quadrats X respecte a les vores de la caixa. No cal que estigui alineat a la graella.

Descarregar pictogrames


9.1.5 Marca de programes AMB