5.B.1.1 Tipografia principal

Tornar
La tipografia corporativa és la FS Joey en totes les seves versions. Aquesta és la tipografia d'ús genèric i obligada en tots els suports i documents corporatius i relacionats amb les campanyes de publicitat i comunicació.

Prova: $provaURL