• | Tema: Equipaments

  L'espai de creació jove La Nau de Barberà del Vallès ja és una realitat

  L'AMB, a través d'Espai Públic, ha estat promotora d'aquest projecte i l'arquitecta Meritxell Inaraja n'ha estat l'autora i n'ha portat la direcció d'obra La transformació s'ha dut a terme en dues fases: la primera el 2010, executada pel consistori municipal, i la segona, encetada el 2017 a partir d'un concurs d'idees promogut per l'AMB

 • CD-Clean Urban Mobility COVID-19 participa a la Setmana Europea de Reducció de Residus el dimecres 25 de novembre

  Aquest projecte ha estat un dels 11 aprovats per el prestigiós institut EIT Urban Mobility en la convocatòria extraordinària de propostes de 5 milions d'euros contra la pandèmia de la covid-19

 • | Tema: Obres

  Actuacions de pavimentació a la ronda litoral aquest cap de setmana

  Es tracta d'obres que milloraran l'estat de l'asfalt L'actuació comportarà talls de circulació entre les 23 h del divendres 20 de novembre fins les 11 h del diumenge 22 de novembre

 • El 23 de novembre comença la Setmana Internacional dels Usos del Temps

  La Time Use Week se celebrarà telemàticament del 23 al 29 de novembre. L'AMB coorganitza i participa en aquesta trobada, que compta amb més de 50 experts internacionals. Es debatrà sobre els usos del temps en el nou context socioeconòmic i el seu impacte en les relacions laborals

 • S'inicia l'estudi de millora de transport públic per carretera a la comarca del Baix Llobregat

  Territori i Sostenibilitat, l'AMB i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, elaboren de forma conjunta l'estudi que avui s'ha presentat de forma telemàtica davant del Consell d'alcaldes

 • | Tema: Autobusos

  L'AMB presenta 12 nous autobusos híbrids per renovar la flota de bus metropolità de l'Hospitalet i altres municipis del Baix Llobregat

  Aquests 12 vehicles donaran servei a les línies M12, M14, L16 i PR2, que circulen pel Baix Llobregat, l'Hospitalet i Barcelona. 66 vehicles més de baixes emissions s'incorporaran progressivament a la flota metropolitana durant aquest any 2020 i el primer trimestre del 2021. Recentment, també s'han incorporat 3 vehicles midibus híbrids a la flota del servei Horta-Gràcia de Barcelona

 • | Tema: Residus

  L'AMB tindrà l'any 2024 un Centre de Producció de Biofertilitzant i Adobs, un nou concepte d'instal·lació per convertir els residus orgànics en recursos

  La instal·lació, pionera a Europa, suposarà una inversió de 53,5 milions d'euros, i està previst que es construeixi durant els anys 2022 i 2023. La planta proporcionarà adobs i fertilitzants d'alta qualitat al Parc Agrari del Baix Llobregat, el principal centre de producció d'aliments de la metròpolis i un exemple d'economia circular i de proximitat, especialment rellevant ara que el 2021 Barcelona serà la capital mundial de l'alimentació sostenible, amb la participació activa de l'AMB. La instal·lació també serà font d'altres recursos sostenibles: aigua regenerada per al Parc Agrari, energia elèctrica d'origen renovable i biometà per a vehicles o per a injecció a la xarxa

 • | Tema: Bicicleta

  L'associació En Bici Sense Edat, guanyadora dels dos primers reptes 3x30FutureMOB de l'AMB

  Aquesta entitat s'ha imposat com l'organització participant que més quilòmetres ha recorregut de manera sostenible en el segon dels tres reptes de la iniciativa de l'AMB. El tercer repte del 3x30FutureMOB, que s'anomena ¨Compra local¨, començarà el 16 de novembre

 • | Tema: AMB - Institucional

  L'AMB aprova inicialment el pressupost general per al 2021, amb un import consolidat de 2.120,8 milions d'euros

  El Pressupost de l'AMB per al 2021, de 875,16 M€ creix un 5,96 % en relació amb els comptes aprovats per al 2020 i, en termes absoluts, 49,23 M€. Es manté la contenció aplicada l'any 2020 a causa de l'emergència sanitària i es garanteix el compliment dels objectius estratègics amb especial èmfasi en les polítiques socials. Es prioritzen les mesures de gestió eficient de la infraestructura verda, espais i medi natural, l'impuls a noves actuacions d'inversió en infraestructures i equipaments sostenibles, la lluita contra la contaminació atmosfèrica i l'emergència climàtica global i l'impuls a la transició energètica i la mobilitat sostenible en el marc del nou PMMU. Es preveuen aportacions per posar en marxa durant 2021 Habitatge Metròpolis Barcelona, per promoure habitatge de lloguer assequible, i d'altres actuacions per la rehabilitació d'habitatges. Aquestes mesures estan previstes en el marc de l'acord de govern 2019-2023 i en els plans extraordinaris adoptats per fer front a la covid-19, atesa la norma de la CE que deixa sense efecte els objectius d'estabilitat , deute públic i regla de la despesa per als exercicis 2020 i 2021