• | Tema: Aigua

  L'AMB aprofitarà els fons Next Generation EU per impulsar la transformació del territori metropolità, i presentarà projectes per un total de 2.717 M€

  L'accés a recursos provinents dels fons Next Generation de la UE permetrà a l'AMB donar més impuls als seus projectes de digitalització dels serveis i de transició ecològica i energètica al territori, amb una inversió total de 2.717 M€.

  L'AMB ja té previstos, en el Pla d'actuació metropolità 2019-2023 i els diferents plans d'inversió que se'n deriven, projectes estratègics alineats amb aquests objectius.

  Els programes Next Generation metropolitans de l'AMB inclouen un total d'11 projectes, amb 34 actuacions alineades amb els objectius Next Generation EU.

  L'impacte de les actuacions, en aquest territori de 636 km2 que genera el 52 % del PIB de Catalunya, beneficiarà i millorarà la qualitat de vida no només dels 3,2 milions de persones que hi viuen, sinó de tothom que hi treballa o n'utilitza els serveis i l'oferta assistencial, cultural i turística.

 • | Tema: Residus

  Arrenca a l'Hospitalet de Llobregat l'acció especial de l'AMB per multiplicar el reciclatge en el sector de l'hostaleria i l'oci

  Aquesta acció afavorirà un augment de la recollida selectiva a l'Hospitalet, un dels municipis metropolitans que necessita augmentar el seu índex de reciclatge: la seva mitjana se situa al 24,4 %, mentre que la mitjana metropolitana es troba estancada en un 37,5 %.

  La nova campanya, dissenyada per l'AMB, finançada per Ecoembes i Ecovidrio, executada en el context del PREMET25 i dirigida als 36 municipis metropolitans, permetrà conèixer els hàbits de separació de residus dels hotels, bars, restaurants, càmpings, discoteques i empreses de càtering, i millorar encara més els seus resultats.

  L'objectiu és oferir al sector horeca, responsable de la generació del 50 % dels residus comercials a la metròpolis, informació i eines de millora de la recollida selectiva, així com conèixer l'impacte de la crisi econòmica de la covid‑19 en la seva activitat.

 • | Tema: Residus

  Arriba a Castellbisbal l'acció especial de l'AMB per multiplicar el reciclatge en el sector de l'hostaleria i l'oci

  Castellbisbal és un dels municipis metropolitans amb uns índexs més bons de reciclatge: la seva mitjana se situa al 61 %, mentre que la mitjana metropolitana es troba estancada en un 37,5 %

  Una nova campanya, dissenyada per l'AMB, finançada per Ecoembes i Ecovidrio, executada en el context del PREMET25 i dirigida als 36 municipis metropolitans, permetrà conèixer els hàbits de separació de residus dels hotels, bars, restaurants, càmpings, discoteques i empreses de càtering, i millorar encara més els seus resultats

  L'objectiu és oferir al sector horeca, que és el responsable de la generació del 50 % dels residus comercials a la metròpolis, informació i eines de millora de la recollida selectiva, així com conèixer l'impacte de la crisi econòmica de la covid­­‑19 en la seva activitat

 • | Tema: Habitatge

  L'IMPSOL construeix habitatge públic a Sant Just Desvern per primera vegada

  Es construiran 30 pisos amb protecció oficial al barri de Mas Lluí, que garantiran l'accés a l'habitatge. L'edifici minimitzarà la despesa energètica amb habitatges flexibles, inclusius i dissenyats tenint en compte la perspectiva de gènere.

 • | Tema: Biodiversitat, Natura, Rius

  L'AMB continua renaturalitzant el riu Besòs amb la creació d'un refugi de biodiversitat a Santa Coloma de Gramenet

  El projecte servirà per millorar la qualitat ambiental de l'espai fluvial i permetràque augmenti la biodiversitat de flora ifauna en aquesttram del riu Besòs.
  Aquestes actuacions formen part del Programa d'actuacions en paisatges naturals i urbans (PSG)
  El projecte té un pressupost de 998.424,19 € i serà finançat per l'AMB (70 %) i l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet (30 %). També compta amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

 • | Tema: AMB - Institucional

  El PEMB inicia el procés participatiu de Barcelona Demà, en el qual, de moment, s'han compromès a col·laborar 428 organitzacions del conjunt de la regió metropolitana

  Aconseguir que un ampli ventall d'actors del conjunt de la regió metropolitana s'involucrin en el procés Barcelona Demà per a l'elaboració del Compromís Metropolità 2030, el nou pla estratègic de la metròpolis dels 5 milions, és un dels principals objectius de l'associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB). La finalitat d'aquest pla és impulsar el progrés econòmic i social per reduir les desigualtats i la segregació urbana per primera vegada en el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona (RMB), sense perdre de vista, a més, el context d'emergència climàtica i les condicions del món després de la pandèmia. De moment, ja han mostrat el seu interès per participar-hi 428 organitzacions del conjunt del territori metropolità, una xifra que anirà augmentant i afegint més diversitat a mesura que avanci el procés.

 • El PEPNat, redactat i aprovat provisionalment per l'AMB, és ratificat definitivament per la Generalitat de Catalunya

  El PEPNat és el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc Natural de la Serra de Collserola El Pla ha estat redactat i tramitat fins a l'aprovació provisional per l'AMB, el 30 d'abril del 2019, en un marc de governança i de consens molt ampli El Pla, que vol garantir la màxima protecció i conservació d'un espai natural de gran rellevància, proposa un augment dels espais lliures i projecta una nova estratègia per a l'ús públic

 • L'AMB declara l'emergència climàtica a la metròpolis de Barcelona: els propers anys, decisius per al futur del territori

  El territori metropolità emet anualment uns 13 milions de tones de CO2. La dimensió i l'escala metropolitanes esdevenen fonamentals per fer front als compromisos de la UE de reduir el 55 % d'aquestes emissions de cara al 2030 i assolir la neutralitat de carboni el 2050.

  Malgrat que avui el conjunt de les emissions és un 33,5 % inferior al del 2005, s'observa un repunt d'emissions vinculades a l'activitat econòmica. Hi contribueixen sectors com el de la mobilitat i el transport o el de l'activitat industrial, que han de ser els vectors clau per aconseguir els objectius de futur.

  El diagnòstic també inclou les emissions de les grans indústries que s'inscriuen en el mercat de drets d'emissions, un sector que ha augmentat en un 8 % la generació d'emissions des del 2005.

  Mobilitat sostenible, transició energètica, preservació del recursos hídrics, economia circular i nous models urbans són els cinc grans àmbits on se centren les actuacions metropolitanes per fer front a l'emergència climàtica en els propers anys.

 • Els propietaris de furgonetes N1 que hagin comprat un vehicle nou per adaptar-se a la ZBE Rondes BCN i no l'hagin rebut en finalitzar la moratòria, podran circular temporalment sense ser sancionats

  La mesura serà aplicable sempre que la compra del vehicle nou s'hagi efectuat abans de l'1 d'abril del 2021, quan finalitza la moratòria per a les furgonetes N1. Només serà vàlida mentre no arribi el vehicle nou, que haurà de complir la normativa de la ZBE Rondes BCN