S'aprova la declaració de Barcelona en polítiques del temps: un acord mundial pioner per garantir el dret al temps de la ciutadania

| Tema: Polítiques socials

La Declaració ha rebut el suport de més de 75 institucions referents en polítiques del temps, entre les quals: l'Associació Internacional de Recerca en Usos del Temps, el Consell Econòmic i Social Europeu, ciutats com Estrasburg, Milà i Montevideo, i 15 organitzacions catalanes líders en aquest àmbit.

Les organitzacions signants es comprometen a treballar conjuntament en els propers dos anys per aconseguir 10 compromisos clau

IMG

Aquest divendres 75 institucions mundials referents en polítiques del temps, incloent-ne 15 de catalanes, han firmat una declaració que les compromet a treballar conjuntament per fer del dret al temps un dret de ciutadania, per millorar la salut, la sostenibilitat i la igualtat entre persones.

Aquesta Declaració va ser elaborada pel Grup de Coordinació de l'Expert Lab de la Barcelona Time Use Initiative, amb la col·laboració de membres de la Xarxa de Ciutats Europees en Usos del Temps, la Societat Alemanya pel Temps i les quatre institucions catalanes promotores: la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Es tracta d'una declaració pionera en una política pública que aborda totes les dimensions en les quals impacten les polítiques de temps i preveu la millora de la coordinació entre institucions per aconseguir més concreció i implementar el dret al temps, crear una agenda urbana i regional en polítiques del temps, fomentar la connexió entre els centres de recerca i les polítiques públiques,  promoure el debat del canvi d'hora estiu i hivern, etc. 

Els 10 compromisos clau són els següents: 

  1. Treballarem per generar consciència i per desenvolupar i implementar polítiques de temps que avancin cap a una societat més sana, igualitària, productiva i sostenible, que garanteixi que el dret al temps sigui reconegut com un dret fonamental de tota la ciutadania i que es distribueixi de manera equitativa.
  2. Promourem el diàleg i treballarem amb tots els sectors rellevants dins de cada àrea (incloent-hi els poders públics, les organitzacions privades i socials, la societat civil i el món acadèmic) en la formulació, implementació i avaluació de totes les polítiques, programes i iniciatives; i procurarem que siguin coherents entre ells.
  3. Fomentarem la coordinació interdepartamental i intersectorial a escala internacional, europea, nacional, regional, municipal i comunitària, treballant per integrar les consideracions de política de temps en les polítiques, programes i iniciatives socials, de gènere, econòmiques i ambientals, incloent-hi les relacionades amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), el Pacte Verd Europeu, el Pilar Social Europeu i el procés "Future of Europe".
  4. Participarem en el desenvolupament del Marc de polítiques de temps per a l'acció (2022-20232), amb l'objectiu de generar consens polític, fer recomanacions per a una agenda de política de temps global i desenvolupar una agenda de temps urbà.
  5. Basant-nos en aquest consens, revisarem i modificarem les polítiques, plans i regulacions existents per implementar recomanacions de polítiques de temps en totes les institucions i organitzacions responsables.
  6. Promourem i donarem suport a la Time Use Week, com a esdeveniment anual, internacional, interdisciplinari i interinstitucional, per fomentar les polítiques de temps i compartir el progrés de les polítiques de temps i de la investigació.
  7. Continuarem col·laborant per formalitzar la xarxa urbana de polítiques del temps internacional, com una xarxa dinàmica per compartir bones pràctiques sobre polítiques de temps locals i urbanes, amb l'objectiu de compartir recomanacions i demandes importants i millorar la visibilitat de les polítiques i xarxes de polítiques de temps locals i regionals.
  8. Promourem, durem a terme i compartirem investigacions rellevants sobre l'ús del temps en tots els camps per tal de contribuir al coneixement existent. Per a això, continuarem cooperant amb la IATUR (l'Associació Internacional de Recerca en Usos del Temps), buscarem aconseguir més integració entre la investigació i les polítiques de temps i treballar conjuntament en la creació de l'Acadèmia Europea de Polítiques del Temps.
  9. Promourem el debat entre la comunitat científica i les personalitats polítiques implicades en la fi del canvi d'hora estacional, amb el criteri principal d'assegurar la salut i el benestar, i alhora garantir la llibertat individual.
  10. Animarem altres parts interessades a unir-se a aquesta Declaració.
Declaració de Barcelona en polítiques del temps

Documents relacionats
Enllaços relacionats