S'activa la línia d'ajuts de l'AMB per al pagament del tribut metropolità i la taxa metropolitana de tractament de residus

Tornar

| Tema: AMB - Institucional

Aquesta mesura ajudarà tant les famílies més vulnerables com el petit i mitjà comerç, un dels sectors més afectats per la crisi econòmica derivada de la covid-19.
S'ha doblat el pressupost total destinat als ajuts, dotats originalment amb 1.000.000 €, amb 1.000.000 € addicionals per a la TMTR.
L'AMB ha posat en marxa un web especial que permet a la ciutadania informar-se sobre els diferents tributs, i demanar els ajuts per via telemàtica.
Mesures addicionals inclouen la congelació dels tipus del tribut metropolità per al 2021 i un nou sistema de càlcul per a la TMTR comercial, en què els comerços petits pagaran menys que els grans que facin la mateixa activitat.

AMB
AMB | AMB


L'AMB ha posat en marxa la convocatòria d'ajuts, dirigits a famílies vulnerables i al comerç, per fer front al pagament del tribut metropolità (TM) i de la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR).

El desembre del 2020, l'AMB, a causa dels greus efectes en l'economia derivats de la pandèmia de la covid-19, va aprovar les bases d'aquesta línia d'ajuts, amb un pressupost total d'un milió d'euros, destinada tant a persones físiques com a empreses de serveis, comerç minorista i establiments dedicats a l'hoteleria i la restauració, els sectors que han resultat més afectats per la crisi durant els últims mesos.

Amb la seva aprovació definitiva, l'AMB ha destinat finalment 1.000.000 € addicional específicament per a la TMTR, per poder donar una cobertura suficient a bona part dels sectors més afectats per la crisi.

Segons ha manifestat Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB, "els tributs recaptats per l'AMB, que en la seva aprovació van rebre el suport de tots els grups presents al Consell Metropolità, són una eina imprescindible per poder garantir uns serveis dequalitat a la ciutadania. Gràcies als ajuts que aprovem, ens assegurem que les famílies més vulnerables, així com el nostre teixit comercial, puguin afrontar-ne el pagament".

Eloi Badia, vicepresident d'Ecologia de l'AMB i responsable de la política de residus metropolitana, afegeix que "la mesura busca donar suport a les famílies més vulnerables, al petit i mitjà comerç i la restauració, que han patit i segueixen patint de manera més directa l'impacte de la crisi de la covid-19. A més, els canvis que estem introduint en el càlcul de la TMTR ens acosten cada vegada més a l'escenari ideal: que cada negoci pagui de manera més ajustada en funció de la quantitat de residus que produeix, i que el petit comerç pagui menys que els grans establiments que es dediquen a la mateixa activitat".

Ajuts per al pagament del tribut metropolità

El tribut metropolità és l'únic impost directe que recapta l'AMB. El paguen la ciutadania i les activitats comercials, en forma de recàrrec sobre l'IBI. Amb aquests recursos, l'AMB finança bona part dels serveis metropolitans compartits entre els 36 municipis que la formen, com el manteniment d'infraestructures, el transport públic i les polítiques d'habitatge i de desenvolupament social i econòmic.

Amb la línia d'ajuts aprovada, les persones que ho sol·licitin podran percebre una ajuda de fins al 40 % de la quota del 2020 del tribut metropolità, i fins a un màxim de 100 euros per sol·licitant. Per poder-ne gaudir, caldrà que siguin propietàries d'un habitatge amb ús residencial d'acord amb el cadastre, i que sigui la seva residència habitual.

Pel que fa a l'ús no residencial, podran demanar els ajuts les empreses i els establiments comercials de fins a 300 m2 de superfície que el 2020 hagin tingut un descens de facturació d'un mínim del 50 % amb relació al 2019. L'ajut serà del 50 % de la quota, i de fins a 200 euros.

La quantitat final dels ajuts atorgats en cada cas es determinarà segons els ingressos anuals de cada unitat familiar, i es garantirà que les persones en situació de vulnerabilitat, ja sigui a causa de la crisi de la covid-19 o per altres factors, hi tinguin accés.

Per continuar amb la sortida progressiva de la crisi, de cara al 2021, l'AMB ha congelat el tipus impositiu del tribut metropolità per a tota la població, com a mesura addicional per ajudar la ciutadania a fer front a les dificultats econòmiques.

Ajuts al pagament de la TMTR

La taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) finança part de la gestió dels residus municipals a les plantes metropolitanes de tractament. Es cobra a persones físiques i a activitats comercials a través del rebut de l'aigua.

Gràcies als ajuts a aquesta taxa, els sol·licitants podran gaudir d'una ajuda de fins al 50 % de la quota del 2020 (i fins a un màxim de 200 euros per sol·licitant). Caldrà que siguin persones físiques que resideixin en un habitatge amb subministrament domiciliari d'aigua, i que sigui la seva residència habitual. Igual que en el cas del tribut metropolità, la quantitat dels ajuts concedits dependrà dels ingressos anuals de cada unitat familiar.

En relació amb les activitats econòmiques, com amb el tribut metropolità, aquesta línia de suport se centra en les que hagin reduït especialment l'activitat a causa de la pandèmia. Així, els ajuts s'entregaran a les empreses i els establiments comercials de fins a 300 m2 de superfície que el 2020 hagin tingut un descens de facturació d'un mínim del 50 % amb relació al 2019. L'ajut serà del 50 % de la quota, i de fins a 200 euros.

Respecte a les bases aprovades a finals del 2020, que preveien 1.000.000 € per al pagament tant del tribut metropolità com de la TMTR, l'AMB ha destinat finalment 1.000.000 € addicional per a la TMTR, en previsió que els fons destinats inicialment resultin insuficients.

Així, es destinen 1.5000.000 M€ a subvencionar la TMTR mitjançant ajuts directes.

A banda de l'atorgament d'aquests ajuts, gràcies als últims canvis introduïts per l'AMB, les famílies més vulnerables de la metròpolis es beneficiaran d'una bonificació del 100 % de la TMTR. Aquesta bonificació es quantifica en 800.000 €.

Ajustos de la nova TMTR que beneficien el petit i mitjà comerç

En la línia de fer de la TMTR una taxa més ajustada a la producció real de residus, en l'ordenança fiscal que regula aquesta taxa per al 2021 s'hi ha incorporat un nou sistema de càlcul, que s'implantarà el darrer trimestre d'aquest any, i que té en compte, per primera vegada, la superfície que ocupa cada establiment.

Això suposarà que, per a la mateixa activitat, els comerços petits paguin menys que els grans. Com que al territori metropolità el 70 % dels establiments comercials tenen menys de 100 m2, aquesta mesura beneficiarà un percentatge molt important del comerç de proximitat.

Només en el darrer trimestre de l'any, el petit comerç deixarà de pagar aproximadament 1.100.000 € en conjunt.

Aquest nou sistema de càlcul es mantindrà el 2022, en què el petit i mitjà comerç pagarà prop  de 4.000.000 € menys amb relació a l'escenari d'abans de les noves ordenances de 2021.

Nova plataforma per a la petició dels ajuts

Per tal de demanar els ajuts, l'AMB ha posat en marxa el web Ajuts TM i TMTR. En aquets espai creat especialment, la ciutadania que vulgui sol·licitar els ajuts hi trobarà:
  • Explicació i preguntes freqüents sobre el tribut metropolità i la TMTR: com es calculen, qui ha de pagar-los i quin és el mecanisme.
  • Demostracions en vídeo del procés de petició dels ajuts, pas a pas.
  • Enllaç directe per tal de fer el tràmit de manera telemàtica.
Així, s'amplien les vies per demanar aquests ajuts: a partir d'ara poden sol·licitar-se per mitjà d'aquest web especial o bé presencialment a l'AMB. A més, les oficines d'atenció al ciutadà (OAC) dels ajuntaments metropolitans informaran la ciutadania d'aquestes opcions, i algunes també permetran fer la gestió a la mateixa oficina.

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL