Renovació de 70 parades de Bus Metropolità per fer-les més accessibles

| Tema: Transport públic

L'AMB instal·larà plataformes prefabricades per garantir i facilitar l'accés a persones amb mobilitat reduïda i invidents. L'operació és una de les mesures prioritàries de l'AMB per planificar la nova mobilitat després de la covid-19 i s'engloba en el PMMU 2019-2024

Bus Metropolità parant a Esplugues de Llobregat

L'AMB segueix millorant el servei de Bus Metropolità. L'organisme renovarà prop de 70 parades d'autobús de la metròpolis de Barcelona per fer-les més accessibles i, també, millorar la zona d'espera dels usuaris. Concretament, l'AMB instal·larà a les parades plataformes d'accés prefabricades per a l'embarcament als autobusos. Aquesta millora, que també permetrà als usuaris guanyar comoditat i seguretat, serà per als 36 municipis de l'àrea metropolitana, incloent-hi els de la segona corona metropolitana.

L'objectiu principal: proveir els usuaris d'espais d'espera a les parades i d'accés a l'autobús que siguin accessibles, amplis i còmodes. Això es farà gràcies a elements prefabricats que, a més de garantir l'accés a persones amb mobilitat reduïda, ajudaran els invidents a dirigir-se al punt d'entrada a l'autobús mitjançant una pavimentació podotàctil. Finalment, aquestes intervencions també facilitaran la circulació dels autobusos, ja que evitaran que hagin de fer maniobres i podran estalviar temps.

L'organisme metropolità acaba de licitar el contracte per fer aquesta millora per un import de 720.599,99 € (IVA inclòs), i preveu que es comencin a renovar parades d'autobús durant el primer trimestre del proper any 2022.

Aquestes actuacions d'adaptació de parades i l'accés al transport públic, que tenen com a objectiu continuar millorant el servei de Bus Metropolità, formen part de les mesures prioritàries de l'acord metropolità de l'AMB per planificar la nova mobilitat després de la covid-19, i també s'engloben en les mesures del Pla metropolità de mobilitat urbana 2019-2024 (PMMU 2019-2024).

"L'objectiu principal és seguir millorant i potenciant el servei de Bus Metropolità. L'accessibilitat, la comoditat i la seguretat són elements clau per als usuaris. El Bus Metropolità és un dels eixos vertebradors del transport públic de la metròpolis de Barcelona", exposa el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda.

Un cop finalitzi el concurs i es faci efectiu el contracte, l'AMB definirà amb els serveis tècnics de cada ajuntament les parades que es renovaran en cada municipi.

Bellvitge i Esplugues, models de referència de parada nova i accessible de Bus Metropolità

Addicionalment a la instal·lació de plataformes prefabricades, l'AMB està executant un conjunt d'obres de millora a l'entorn d'algunes parades, també per garantir-hi l'accessibilitat i el confort. Dues parades de referència que ja han estat renovades seguint aquesta estratègia són a Bellvitge (l'Hospitalet de Llobregat) i Esplugues de Llobregat.

Una és la parada Hospital Universitari de Bellvitge (amb codi 1789), per on passen 14 línies de Bus Metropolità i més de 1.600 usuaris diaris. L'altra és la parada Pl. Constitució d'Esplugues de Llobregat (amb codi 103614), per on passen 3 línies de Bus Metropolità i més de 140 usuaris diaris. A banda d'aquestes dues parades, actualment s'estan executant obres en 10 parades més de l'àrea metropolitana.

Enllaços relacionats