Quatre empreses passen a la segona fase de selecció d'un soci privat per entrar a formar part de la societat mixta publicoprivada Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB)

| Tema: Habitatge

El projecte de creació de la primera societat d'aquestes característiques de l'Estat genera molt d'interès i fa aflorar un sector en creixement. La primera fase de selecció es va iniciar el passat mes de juliol del 2020, en què les empreses havien d'acreditar la seva solvència econòmica. Durant la primavera del 2021 hi haurà l'adjudicació final després d'un període de negociació amb les empreses

Aquest dilluns la Mesa de Contractació i el Consell d'Administració d'HMB han determinat que les quatre empreses compleixen els requisits de solvència per passar a la segona fase de selecció d'un soci privat per entrar a formar part d'aquesta societat i convertir-la així en la primera societat mixta publicoprivada d'habitatge de lloguer assequible, i d'àmbit metropolità. Aquestes empreses són les següents:

 • HABYCO  Construcciones Rubau
 • OAKTREE – SDIN RESIDENCIAL  SOGEVISO (grup Banc Sabadell)
 • CEVASA-NEINOR HOMES
 • VISOREN
La participació de 4 empreses mostra el gran interès que ha suscitat aquest projecte i fa aflorar un sector que es troba en creixement. Aquestes 4 empreses licitadores tenen una important experiència en la promoció, construcció i gestió d'habitatges de lloguer protegit o assequible. Entre totes 4 gestionen una cartera d'aproximadament 5.665 habitatges de lloguer de protecció oficial i assequible, dels quals 1.312 són a Barcelona i 520 a la resta de  l'àrea metropolitana de Barcelona. La inversió total d'aquetes empreses en aquest tipus d'habitatges és superior a 1.780 milions d'euros.

Així, aquestes quatre companyies passen a la segona fase del procediment de selecció, que consisteix en la presentació d'ofertes tècniques i econòmiques inicials en un termini de dos mesos.

A partir del gener del 2021 s'entrarà en un període de negociació que culminarà amb la presentació de l'oferta definitiva. En funció del temps que s'allargui aquest període de negociació, durant la primavera del 2021 es podria formalitzar l'adjudicació final i, per tant, l'empresa pública d'Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB) passaria a ser una societat d'economia mixta amb participació publicoprivada.

L'aportació inicial del soci privat es manté fixa amb 12 M€ (que se sumen als 12 M€ que aporten les administracions, un 50 % l'AMB i un 50 % l'Ajuntament de Barcelona). El capital privat total que es preveu invertir és entre un mínim de 57,8 M€ i un màxim de 103,7 M€ amb una possible variació d'aproximadament el 20 %.

El calendari de 4 etapes per al desplegament del projecte d'aquesta societat preveu el desenvolupament de projectes d'habitatge en una primera fase en terrenys dels emplaçaments següents:
 • La Marina del Prat Vermell de Barcelona (2 solars amb capacitat per a uns 125 habitatges).
 • La Sagrera de Barcelona (1 solar amb capacitat per a 106 habitatges).
 • Casernes de Sant Andreu de Barcelona (1 solar amb capacitat per a 112 habitatges).
 • Saló Central de Sant Boi de Llobregat (1 solar amb capacitat per a 110 habitatges).
 • Turó del Sastre de Montgat (2 solars amb capacitat total per a 130 habitatges).
 • La Catalana de Sant Adrià de Besòs (1 solar amb capacitat per construir-hi 57 habitatges).
La suma total d'aquest primer paquet d'habitatges és de 640, és a dir que es preveu que al voltant de 1.600 persones puguin tenir opció a l'habitatge de lloguer assequible.

La segona fase té una relació de possibles emplaçaments amb una capacitat total de promoció de 1.476 habitatges és a dir, que donarien accés a un lloguer assequible a 3.690 persones. Els solars previstos són els següents:
 • Renfe Colorantes (Sant Andreu): 124 habitatges
 • Àmbit del Poblenou / 22@: 96 habitatges al c/ Marroc, 75 habitatges al carrer Àvila, i 34 habitatges al carrer Zamora
 • Sector Cobega: 134 habitatges
 • La Catalana (Sant Adrià de Besòs): 57 habitatges
 • Can Bagaria / Alstom (Cornellà): 66 habitatges
 • Les Guardioles (Molins de Rei): dues promocions de 40 i 36 habitatges
 • Josep Pla Sant Lloc (Sant Andreu de la Barca): 37 habitatges
 • Baldiri Figueres (Sant Boi de Llobregat): 55 habitatges
 • Sector Llevant (Viladecans): 82 habitatges
Per al desenvolupament dels projectes de la tercera i la quarta fase no estan encara delimitades les parcel·les concretes però sí que se sap sectors en els quals es desenvoluparan projectes d'habitatge. En el cas de Barcelona els àmbits de la Marina, del Poblenou/22@, la Sagrera i Glòries; pel que fa als altres municipis metropolitans estan previstes actuacions a Castelldefels, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans, entre altres. El total d'habitatges previstos arreu de l'àrea metropolitana és de 4.500 és a dir, que es preveu que podran accedir a un habitatge assequible entre 11.000 i 12.000 persones.

El procediment de selecció, que es va iniciar el passat juliol del 2020, estableix tota una sèrie de condicions del parc d'habitatges per garantir:
 • Actuacions de responsabilitat social corporativa que seran aplicades específicament a l'àmbit de gestió del parc d'habitatge.
 • Actuacions vinculades a la gestió del parc d'habitatge que potenciïn la vida comunitària dels habitants en què es fomenti la millora en el disseny dels espais comuns (sempre dins del mateix edifici) i/o l'oferiment retribuït a preus moderats de serveis addicionals als llogaters (serves energètics, de mobilitat elèctrica, bugaderia, restauració, salut, cura, etc.).
 • L'estalvi energètic i la sostenibilitat mediambiental tenint en compte tot el cicle de vida dels edificis i l'impuls de la innovació.
 • El foment de la qualitat arquitectònica, l'accessibilitat universal i la flexibilitat, amb l'objectiu que els habitatges s'adaptin a les diferents maneres de conviure i als nous usos.
 • La potenciació del valor urbà de les promocions: facilitar la seva relació amb l'entorn i millorar l'espai públic proper.
 • La incorporació de criteris de resiliència urbana que permetin reduir la vulnerabilitat del parc d'habitatges enfront de situacions d'emergència, catàstrofes o pandèmies, com poden ser la incorporació d'espais comunitaris i la potenciació dels espais de transició entre l'interior i l'exterior, i de les terrasses i balcons.
HABITATGE METRÒPOLIS BARCELONA, SA és un projecte pioner a Catalunya i a la resta de l'Estat, una aposta innovadora que obre el camí cap a les polítiques d'habitatge del futur amb un model semblant al que han implantat ciutats europees com Viena, Amsterdam, París, Berlín, Estocolm o Londres.

L'objectiu d'aquest operador publicoprivat és construir un parc públic d'habitatges de lloguer dotat de 4.500 habitatges en 6 anys arreu de la metròpolis de Barcelona sota la fórmula de preus assequibles per donar cobertura a l'emergència habitacional i en defensa del dret a l'habitatge.

Documents relacionats
Enllaços relacionats