Noves restriccions d'aigua als parcs i platges metropolitans per la fase d'excepcionalitat de la sequera

| Tema: Aigua, Parcs, Platges

Aturada del reg per aspersió, camions cisterna per regar amb aigua no potable i anul·lació de ressembra de gespa i de neteja de paviments són algunes de les mesures

Des de la sequera del 2008, la població metropolitana ha fet una demostració de consciència i responsabilitat i ha reduït el consum d'aigua de128 a 106 litres per persona i dia

Gespa seca al parc

L'AMB intensifica les restriccions d'aigua als parcs i platges metropolitans després de l'entrada en vigor, el 2 de març, de la fase d'excepcionalitat de la sequera, dictada per la Generalitat de Catalunya.

Les actuacions més rellevants que s'executen des d'ara als parcs metropolitans per minimitzar el consum d'aigua són les següents:

 • Aturada del reg per aspersió i reducció de les dosis i temps del reg per degoteig destinat a l'arbrat i la vegetació arbustiva amb l'objectiu d'assegurar la subsistència de la vegetació present als parcs amb el mínim consum d'aigua.
 • Mobilització de camions cisterna per regar amb aigua no potable els arbres i les plantes arbustives que no disposen d'instal·lació de reg automàtic.
 • Anul·lació de les tasques de ressembra i posada a punt de gespes i prats regats, habitualment programades a la primavera amb suport de reg i que comportarien per tant, un important consum d'aigua.
 • Anul·lació de les feines de reposició anual de plantes arbustives, habitualment programades a la primavera o la tardor i que per implantar-se correctament comportarien consums d'aigua.
 • Inspecció de les xarxes de sanejament sense les habituals tasques de neteja total de la xarxa, és a dir, se n'avaluarà l'estat i es netejaran puntualment si escau.
 • Eliminació de tasques de neteja de paviments i mobiliari urbà, que es faran només en cas que existeixi un risc per a la salut.
Les restriccions també afecten les platges metropolitanes. Les més importants són aquestes:

• Les dutxes resten fora de servei des de la fase anterior de l'activació del decret de sequera, és a dir, des de la fase d'alerta. En aquest cas, per tant, la situació no canvia.
• Renovació de claus de pas de tots els elements de dutxes i rentapeus i un control exhaustiu dels comptadors per tal d'eliminar al màxim les pèrdues d'aigua a les conduccions.
• Rectificació dels protocols de neteja d'equipaments, instal·lacions i mobiliari de platges a una reducció al mínim dels consums imprescindibles per al funcionament òptim.

Pla estratègic del cicle integral de l'aigua (PECIA)

Coincidint amb l'agreujament dels efectes de la sequera, l'AMB va aprovar el 28 de febrer el Pla estratègic del cicle integral de l'aigua (PECIA). Aquest pla ha de garantir l'aigua en tot el territori metropolità a 30 anys vista. Amb un conjunt d'actuacions que suposaran un cost d'entre 2.100 i 2.400 milions d'euros, el pla reduirà el dèficit hídric  de la metròpolis de Barcelona en l'horitzó de l'any 2050, que s'ha xifrat en 130 hm3/any.

El PECIA garantirà l'aigua a l'àrea metropolitana basant-se en 5 reptes:
 1. Augmentar la garantia d'abastament i potenciar l'eficiència dels sistemes.
 2. Augmentar la resiliència del cicle de l'aigua.
 3. Contribuir a la millora de la qualitat de les masses d'aigua.
 4. Adequar els sistemes actuals als requeriments futurs.
 5. Millorar la governança, la gestió, el coneixement i la transparència
Alguns dels projectes plantejats al PECIA ja estan en marxa, com ara l'aportació addicional d'aigua regenerada al riu Llobregat perquè sigui captada per l'ETAP de Sant Joan Despí i reforci l'abastament urbà o l'aportació al tram final del riu per mantenir el cabal ecològic, i la injecció a l'aqüífer profund.

De cara al futur, el nou pla preveu aprofitar millor l'aigua del riu Besòs amb la construcció d'una nova planta potabilitzadora (ETAP) al Besòs, que permeti captar recursos d'aquest riu. També preveu la construcció d'una nova estació de regeneració d'aigua (ERA) al Besòs, semblant a la que ja funciona en l'àmbit de la depuradora del Prat de Llobregat.

Important reducció del consum metropolità

Arran de la sequera de la primera dècada del segle XXI, la població metropolitana ha fet una demostració de consciència i  responsabilitat ciutadanes reduint el consum d'aigua: des de 128 litres per persona i dia l'any 2003 a 113,7 litres/persona/dia el 2007, fins arribar als actuals 106 litres diaris per persona. Aquesta xifra està molt per sota de les mitjanes actuals de Catalunya (117 litres/persona/dia ) i d'Espanya (133 litres/persona/dia), i se situa molt a prop del que la Organització Mundial de la Salut (OMS) considera el mínim imprescindible: 100 litres per persona i dia.

Amb un Pla de sequera activat el mes d'octubre del 2021 i amb l'entrada en vigor de la fase d'alerta el 25 de novembre de 2022, el servei de parcs de l'AMB ja va aplicar mesures per adaptar la gestió dels parcs metropolitans al seu compliment:
 • Restriccions en el consum d'aigua de reg de jardins i zones verdes, amb una dotació màxima d'aigua a 450 m3/ha al mes i l'aplicació del reg només en horari nocturn.
 • Prohibició d'omplir totalment o parcialment fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua, excepte les que siguin suport vital de vida aquàtica.
 • Intensificació de les revisions dels comptadors per facilitar una ràpida detecció de possibles fuites en les instal·lacions d'aigua i agilitzar-ne la reparació.
 • Revisió de l'estat dels paviments granulars i reducció al mínim imprescindible de la reposició o reparació en els punts que comportin molèsties o perill d'ensopegar. S'ha descartat la realització de reencebament global de paviments ja que es tracta d'una tasca que requereix importants aportacions d'aigua.
 • Eliminació o reducció al mínim de les tasques de regatge o aigualeig de paviments i mobiliari urbà.
Un dels episodis de sequera més severs que s'han viscut a Catalunya va ser entre l'abril del 2007 i el maig del 2008, quan es va activar el Decret de sequera que es va allargar fins al gener de 2009. Aquest decret va comportar importants restriccions en l'ús d'aigua destinada als espais verds i va requerir una revisió i adaptació urgents dels criteris i intervencions associats a l'ús eficient de l'aigua en la gestió de la xarxa de parcs metropolitans: revisió i racionalització de superfícies verdes, transformació de gespes i prats regats en prats florits, millora d'instal·lacions d'aigua o implantació de la telegestió.

Documents relacionats
Enllaços relacionats