Nou impuls i noves línies al servei de Bus Metropolità, que assoleix la xifra rècord interanual de 105,3 milions de viatges i que batrà un nou rècord anual el 2023

| Tema: Transport públic

L’AMB posa en marxa dues noves línies exprés, la X83 i la X84, per millorar la connexió del Baix Llobregat sud amb Barcelona, i la nova línia de Nitbus N20, que enllaça Sant Boi amb l’Hospital de Bellvitge i la Gran Via de les Corts Catalanes

Davant l’increment de la demanda de viatgers, l’AMB dona un nou impuls al Bus Metropolità, amb la creació de noves línies i la implementació de millores en algunes de les ja existents. El servei Bus Metropolità de gestió indirecta acaba de superar el rècord interanual de viatges: entre el novembre del 2022 i l’octubre del 2023 ha sobrepassat els 105,3 milions, una xifra que també permetrà arribar a un nou rècord anual de passatge el 2023. Aquestes xifres revelen que se superarà, per primera vegada, el rècord històric del servei, que es va batre abans de la pandèmia, l’any 2019.

Concretament, les validacions registrades al servei de Bus Metropolità de gestió indirecta durant l’any 2023 (gener-octubre) superen en un 3,5 % la demanda de l’any 2019, abans de la pandèmia, la demanda més alta registrada fins al moment. És a dir, durant el 2023, fins ara s’han fet més de 3 milions viatges més que l’any 2019.

En aquest context, des de l’AMB estem reforçant aquells serveis i corredors que registren més increment de demanda. El servei de Bus Metropolità és un dels eixos vertebradors més importants de la mobilitat metropolitana i ha d’estar a l’altura de les necessitats de la ciutadania. Per això mateix, davant l’increment d’usuaris, ampliem i millorem la nostra oferta”, explica el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l’AMB, Carlos Cordón.

 

Millores del servei de Bus Metropolità diürn: noves línies exprés X83 i X84, més cobertura amb les línies L82 i L85 i millora de la L77

D’una banda, per reforçar la connexió entre Gavà, Viladecans i Barcelona, l’AMB ha creat i posa en marxa aquesta setmana dues noves línies diürnes exprés: la X83 i la X84, que substitueixen l’antiga E98. La línia X83 connectarà ràpidament Gavà amb Barcelona (Av. Maria Cristina), tal com la X84 ho farà amb Viladecans i Barcelona. També s’ha dut a terme un canvi de nom del servei: les línies exprés de Bus Metropolità de l’AMB, abans identificades amb la lletra E, s’identifiquen, a partir d’ara, amb la lletra X.

Per l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, “la creació de la nova línia X84 és una bona notícia, que arriba en un moment de gran desplegament del transport públic a Viladecans, quan per fi tots els trens tindran parada a la nostra estació, quan s’ha llançat amb gran èxit el servei de l'AMBici i quan s’està confirmant el bon funcionament de l’eix C-245 com a via destinada preferentment a l'autobús”.

D’altra banda, es millora la cobertura territorial que ofereixen les línies L82 i L85 per adaptar-les a les noves necessitats de demanda:

  • Entre Viladecans i Sant Boi, el nou recorregut es farà per l’avinguda del Segle XXI de Viladecans i donarà cobertura, amb noves parades, al polígon industrial d’aquesta zona i a l’avinguda de la Marina de Sant Boi. A més, al passeig de la Marina de Viladecans, les dues línies establiran intermodalitat amb les línies urbanes VB1 i VB2.
  • Entre Gavà i Viladecans, el nou recorregut aconseguirà una connexió més ràpida al centre dels dos municipis. A Gavà afavorirà la cobertura a la zona de Can Palmer i les connexions internes amb les línies L80, X80, GA1, GA2 i 902. A Viladecans afavorirà la connexió amb l’Hospital de Viladecans i evitarà solapaments a l’eix de la C-245 amb les línies M5, L80 i L96.

Aquestes millores no afecten la freqüència horària de les línies L82 i L85, que es manté a 10 minuts en sortides combinades des de Gavà.

Pel que fa al municipi de Gavà, s’aprofiten les millores de la xarxa dels serveis metropolitans per adaptar la nomenclatura del servei urbà. En particular, el Gavabús es desdobla en dues línies, la GA1 cap a la Sentiu, i la GA2 cap a Ca n’Espinós, i es dona a cada barri la seva pròpia nomenclatura de bus urbà, tot mantenint l’horari actual.

L’alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, exposa: “Sempre hem defensat un transport públic de qualitat. És bàsic per atendre les necessitats i demandes de la ciutadania i oferir una alternativa real i eficaç al vehicle privat per avançar cap a una mobilitat més sostenible. A partir d’ara sumem una línia ràpida amb Barcelona, ens connectem millor als municipis veïns, i reforcem els desplaçaments interns amb el desdoblament de la línia urbana, cosa que ens permetrà tenir uns barris més ben comunicats, perquè volem que el transport públic estigui a l’abast de tothom”.

A més, aquest mes de novembre l’AMB ha ampliat la línia L77, que ofereix connexió directa amb l’aeroport tots els dies de l’any. Amb el perllongament de la línia que abans només arribava a Sant Joan Despí (Hospital Moisès Broggi), el servei arriba ara també als municipis de Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat, i facilita noves connexions, com ara amb l’estació de Rodalies de Sant Joan Despí, l’intercanviador de Cornellà o les platges de Gavà.

L’AMB, a banda, posa de manifest l’èxit de la línia Metrobús M5, creada recentment i que presta servei, des del passat mes de maig, a tot el nou eix de la C-245 entre Castelldefels i Cornellà. Amb una freqüència de pas 10 minuts i autobusos articulats de 18 metres, aquest servei ja l’utilitzen al voltant de 7.000 viatgers cada dia. Des de principis de novembre, la M5 ja utilitza la rotonda amb prioritat semafòrica del tanatori de Viladecans, i des de finals de novembre també ho fan les línies exprés.

 

Nova línia de Nitbus N20, que connecta Sant Boi amb Barcelona

L’AMB posarà en marxa dijous, 14 de desembre, la nova línia de Bus Metropolità nocturn N20, un servei de Nitbus que connectarà Sant Boi de Llobregat (Parc Sanitari Sant Joan de Déu) amb Barcelona (pl. Catalunya) tots els dies de l’any, cada 30 minuts.

Aquest nou servei farà parades al centre urbà de Sant Boi, a l’Hospital de Bellvitge i a la Gran Via de les Corts Catalanes, i arribarà de manera més ràpida i directa fent part del recorregut per l’autovia. D’aquesta manera, s’oferirà un temps del trajecte molt més reduït, que passarà dels 60 minuts de temps de trajecte de la N13 entre Barcelona (pl. Catalunya) i Sant Boi, als 40 minuts amb la nova línia N20. Una reducció de 20 minuts, el 33 % del temps. També enllaçarà amb la major part de la xarxa de Nitbus i altres mitjans de transport públic (Metro, FGC i Rodalies).

A més, tindrà connexió amb l’entorn de l’Hospital Universitari de Bellvitge i l’Hospital Duran i Reynals. Aquesta nova línia de Nitbus complementarà la línia N13, que també circula entre Barcelona (pl. Catalunya) i Sant Boi de Llobregat (Ciutat Cooperativa). El Nitbus de l’AMB arriba a 18 localitats de la metròpolis i compta amb 22 línies.

 

Millora de la qualitat del servei de Bus Metropolità

Cal destacar la millora de la qualitat del servei de Bus Metropolità que s’ha assolit durant els primers mesos d’aquest any 2023, respecte de l’any passat, especialment els serveis del Baix Llobregat”, afegeix Cordón, que recorda que l’AMB ha fet el pla de renovació de la flota de Bus Metropolità més ambiciós dels darrers 15 anys. Dels 265 nous autobusos previstos per al 2023, amb una inversió de 110 milions d’euros, ja n’estan circulant 204.

L’índex de satisfacció del client (ISC) del servei de Bus Metropolità, obtingut a partir de 3.000 enquestes a viatgers del servei, segueix creixent progressivament. Ha incrementat un punt, de manera que ha passat dels 80,4 punts de l’any 2022 als 81,5 punts el primer semestre del 2023. Així mateix, l’índex de puntualitat s’ha mantingut en el cas dels serveis diürns al voltant del 82 %, i ha millorat notablement en els nocturns, en què s’ha incrementat en 3 punts. Concretament, el Nitbus ha passat del 75,1 % de serveis efectuats a l’hora prevista l’any 2022, al 78,5 % de serveis puntuals l’any 2023.

Enllaços relacionats
On
Marker
Viladecans