Més de 9.000 dones van denunciar haver estat víctimes de violència masclista a la metròpolis de Barcelona l’any 2022

| Tema: Gènere

Els jutges van denegar el 60 % de les ordres de protecció sol·licitades per les denunciants

El 2022, els partits judicials de l’àrea metropolitana de Barcelona van registrar 9.184 denúncies per violència masclista, una xifra que suposa un increment del 3,3 % respecte de l’any anterior (2021) i el 40 % del total de denúncies presentades per violència contra les dones a Catalunya.

En la majoria dels casos, el 65 %, la denúncia es va efectuar a través d’un atestat policial realitzat per la mateixa víctima. És a dir, la víctima va decidir presentar denúncia després de requerir presència policial.

Aquests són els resultats del primer informe anual de violència contra les dones de l’àmbit metropolità, elaborat per l’Observatori Metropolità de Gènere. L’informe recull les dades metropolitanes dels principals indicadors de violència masclista: nombre de denúncies, trucades registrades a la línia d’atenció a les dones, situació de les ordres de protecció, proporció de dispensa de l’obligació a declarar, formes de terminació del procediment judicial o les principals dades de la darrera enquesta de violència masclista. Totes aquestes dades s’extreuen dels jutjats de violència (en aquest cas, els 12 partits judicials de l’àrea metropolitana de Barcelona), de l’Institut Català de les Dones o del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.

 

El 13 % no declara contra l’agressor 

Un indicador rellevant relacionat amb la confiança en el procés judicial és el percentatge de dones que s’acullen al dret de no declarar contra l’agressor (anomenat dispensa de declarar). Els serveis d’informació i atenció a les dones (SIAD) i altres ens de suport a les víctimes destaquen que a causa de la revictimització, el lligam econòmic o sentimental cap a l’agressor i la lentitud del sistema judicial suposen un seguit de conseqüències i dificultats que les porta a decidir no declarar. 

A l’àrea metropolitana de Barcelona, 13 de cada 100 dones víctimes de violència masclista decideixen no declarar en contra del seu agressor. A Catalunya no ho fan 11 de cada 100 i a Espanya, 10 de cada 100.

 

Més ordres de protecció denegades que adoptades 

L’any 2022 es van iniciar a l’àrea metropolitana de Barcelona 2.394 ordres de protecció. Els jutges en van denegar el 60 % (1.438), en van acceptar el 39 % (945) i l’1 % (11) van ser inadmeses. És a dir, a la metròpolis de Barcelona es deneguen la majoria d’ordres de protecció. 

A Catalunya, la tendència és similar: el 52,9 % (2.885) van ser denegades, el 46,8 % van ser adoptades i el 0,3 % (17) van ser inadmeses. 

En canvi, a tot Espanya, durant el 2022 hi va haver més ordres de protecció aprovades que denegades: el 68,2 % (27.229) van ser adoptades, el 31,3 % (12.505) van ser denegades i el 0,4 % (174) van ser inadmeses. 

Les primeres dades en matèria d’ordres de protecció de què disposa l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, que depèn del Consell General del Poder Judicial, són del 2008. Respecte d’aquell any, el 2022 als jutjats s’han aprovat menys ordres de protecció a tots els nivells territorials: tant a l’àrea metropolitana de Barcelona com a Catalunya i a Espanya. 

Pel que fa a la forma de terminació dels processos judicials iniciats, el 44,4 % acaben amb sobreseïment, és a dir, no finalitzen, sinó que es conclouen de manera eventual i s’arxiven les actuacions. Només el 9,7 % finalitzen amb sentència (i, d’aquests, el 82 % amb sentència condemnatòria).

Quan un assumpte judicial no es conclou eventualment ni acaba amb sentència, s’eleva a un altre òrgan judicial competent. Això va passar, l’any 2022, en el 30 % dels processos de l’àrea metropolitana de Barcelona.

 

Trucades a la línia d’atenció a les dones 

L’informe realitzat per l’Observatori Metropolità de Gènere també recull dades de l’Institut Català de les Dones, concretament el nombre de trucades al telèfon 900 900 120, una línia d’atenció a les dones en situació de violència masclista. 

A Catalunya, l’any 2022, es van realitzar 12.389 trucades a aquest número de telèfon. Els períodes de vacances, estiu i Setmana Santa són els que concentren més trucades. 

Seguint l’evolució històrica, el volum més elevat de trucades es va registrar entre els mesos de març i juliol del 2020, coincidint amb els primers mesos de confinament derivat de la pandèmia de la covid.

 

L’Observatori Metropolità de Gènere 

Nascut l’any 2021 i impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat, sorgeix per la necessitat detectada, per part dels municipis metropolitans, d’obtenir dades sobre la desigualtat de gènere en diversos àmbits de la societat. 

L’Observatori és una eina de suport que, mitjançant dades, estadístiques i indicadors, proporciona la informació de base per assessorar òrgans de govern locals i supramunicipals en la presa de decisions i el disseny de polítiques públiques. Alhora, també permet establir un seguiment i una avaluació sòlides de l’efectivitat d’aquestes polítiques públiques.

Informe anual de violència contra les dones

Enllaços relacionats