La inflació fa pujar el salari de referència metropolità un 7,58 %, fins als 1.447 euros mensuals

| Tema: Cohesió social, Indicadors

Amb l'increment dels preus dels aliments i del cost de l'energia, les despeses associades al cistell de la compra i els subministraments (aigua, llum, gas i telèfon) representen el 34 %

La rebaixa d'alguns títols de transport públic i la gratuïtat de Rodalies han suposat una reducció de 46 € de mitjana en el pressupost destinat a la mobilitat

L'AMB calcula el salari de vida amb l'objectiu de determinar la remuneració suficient perquè una persona que treballi i la seva família puguin viure dignament


El salari de referència mitjà a la metròpolis de Barcelona va ser, durant el 2022, de 1.447,49 €/mes. Això suposa que les famílies de l'àrea metropolitana van necessitar un 7,58 % més que l'any 2021 per fer front a les necessitats bàsiques de les llars. Aquell any, el salari de referència metropolità es va situar en 1.345,48 €/mes.

La inflació, causada per l'inici de la invasió a Ucraïna (que va disparar els preus en l'alimentació) i l'increment del cost de l'energia, ha provocat que calguin més diners per fer front al cistell de la compra i a les necessitats bàsiques de les llars. L'any 2022 fer la compra va ser, de mitjana, 92,48 € més car que l'any 2021, i pagar els subministraments (aigua, llum, gas i telèfon) va costar 41,46 € més. Amb tot, les despeses associades a l'alimentació i els subministraments van representar el 34 % del salari, dos punts percentuals més que l'any 2021.

Per al conjunt de llars metropolitanes, les despeses relacionades amb el lloguer o la hipoteca van suposar el 34 % del total del pressupost de necessitats bàsiques, un punt percentual menys que el 2021. Pagar el transport també va costar menys, concretament dos punts percentuals menys (-45,77 € de mitjana). La rebaixa substancial dels títols de transport públic impulsada pel govern central i reforçada per les administracions competents i la gratuïtat de Rodalies són els principals motius d'aquesta davallada. 

Pel que fa al pressupost destinat a les despeses extraordinàries, com ara millores a l'interior de l'habitatge o compra d'electrodomèstics, es va mantenir en el 15 %.

El càlcul del salari de referència, com en les edicions anteriors, s'ha efectuat per a tres àmbits territorials: el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona excloent-ne la capital i, finalment, Barcelona ciutat. 
 

 2016201720182019202020212022Evolució
2016 - 2022 
Barcelona ciutat 1.088,56 €1.206,91 €1.347,09 €1.417,78 €1.420,63 €1.435,26 €1.552,08 € 42,6 %
AMB sense Barcelona 1.032,53 €1.102,62 €1.219,14 €1.271,72 €1.268,42 €1.302,50 €1.394,93 €35,1 %
AMB 1.048,87 €1.139,17  €1.263,03 €1.321,53 €1.322,52 €1.345,48 €1.447,49 €38 %


Des del 2016, primer any de la sèrie estadística, el salari de referència metropolità ha augmentat el 38 %.

Cal tenir en compte que aquest càlcul es fa per a diversos tipus de llars existents al conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona.

 

 

Llar unipersonal 1.596,68 €
Persona sola amb fills2.453,85 €
Dos adults1.097,33 €
Parella sense fills1.114,54 €
Parella amb un fill1.366,80 €
Parella amb dos o més fills1.681,15 €
Llars de tres adults sense fills901,05 €
Llars de tres adults amb fills1.261,67 €
Total ponderat1.447,49 €


El salari de referència metropolità (SRM) o salari de vida té com a objectiu principal determinar la remuneració que es considera suficient perquè una persona que treballi i la seva família puguin viure dignament. L'indicador dona visibilitat al fet que moltes persones, tot i tenir feina, no ingressen prou diners per mantenir el nucli familiar. El SRM es calcula fent un pressupost de les necessitats bàsiques que permeten una vida digna i dividint-lo entre les persones adultes que formen part d'una llar.

Salari de referència metropolità

 

 

Documents relacionats
Enllaços relacionats