L'oferta d'habitatges de lloguer el mes de juliol de 2020 va augmentar fins al nivell més alt des del gener del 2019, després de caure durant la fase de confinament

Tornar

| Tema: Lloguer

A partir de la fase de desconfinament s'ha produït un canvi de tendència en els preus mitjans dels anuncis amb un descens en tots els àmbits territorials. Al juliol, es va registrar més correspondència entre els preus d'oferta i els de demanda a causa de la disminució dels anuncis en trams de preus elevats

Lloguer


En els mesos de març i abril, coincidint amb la fase de confinament domiciliari de l'estat d'alarma per la covid-19, es va produir una frenada en la recuperació del volum d'oferta d'habitatges de lloguer que s'estava registrant durant els mesos de gener i febrer, respecte del darrer semestre de l'any 2019. A partir del mes de maig, però, coincidint amb la fase de desconfinament, el nombre d'ofertes va començar a créixer novament, i va arribar el mes de juliol als nivells més alts registrats des del gener del 2019, punt inicial de la sèrie considerada. En concret, el volum d'ofertes existents el juliol de 2020 va superar en més d'un 20 % tant les de gener com les de juliol de 2019. La ciutat de Barcelona és on ha augmentat més.

Aquests són alguns dels principals resultats de "L'oferta i la demanda d'habitatges de lloguer. Dades mensuals dels portals immobiliaris. Juliol 2020", un estudi elaborat per l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona O-HB amb l'anàlisi dels anuncis de lloguer publicats als portals Habitaclia i Fotocasa (grup Adevinta) entre gener i juliol de 2020, a Barcelona, l'àrea metropolitana i la regió metropolitana.

En paral·lel a l'augment d'anuncis registrat en els portals durant els mesos posteriors al confinament, el preu mitjà de l'oferta va iniciar una disminució contínua fins al mes de juliol, amb un canvi de tendència en la sèrie de preus considerada des del gener del 2019. A la ciutat de Barcelona el preu mitjà dels anuncis de lloguer de juliol de 2020 va ser el més baix des del gener del 2019, mentre que a la resta de l'àrea metropolitana i a la resta de municipis de la regió metropolitana els preus van retrocedir menys, per bé que el mes de juliol els preus van ser els més reduïts de l'any 2020, però amb valors similars als de la primera meitat de l'any 2019.

En concret, a la ciutat de Barcelona els preus mitjans d'oferta van disminuir un 15 % entre abril i juliol del 2020, i es van situar el mes de juliol en 1.350,75 € mensuals segons Fotocasa i 1.367,48 € segons Habitaclia. A la resta de l'àrea metropolitana la reducció va ser de més d'un 8 %, i es va situar el mes de juliol a 1.068 € i 1.076 € segons els portals Fotocasa i Habitaclia respectivament. A la resta de la regió, un 7 % amb un preu mitjà d'oferta de 800 € i 810 €, segons cada un dels dos portals.

Pel que fa a la demanda, la cerca d'habitatges de lloguer segueix una pauta més erràtica que l'oferta mensualment en el conjunt de la sèrie considerada, per bé que, després de la forta caiguda que va experimentar durant el primer mes i mig de confinament, ha tornat a revifar. L'any 2019 hi va haver una forta reducció dels contactes, que va millorar els mesos anteriors a l'inici de la pandèmia. El mes d'abril és el punt més baix de cerques del darrer any i mig, amb caigudes pronunciades en tots els àmbits geogràfics, coincidint amb l'etapa del confinament: a tots els territoris el volum de demandes va arribar a ser un 60 % inferior a les de gener de 2019. La recuperació de demanda posterior ha fet que el mes de juliol s'hagin recuperat i fins i tot superat els nivells de començaments del 2019 i, en alguna zona del territori, fins i tot s'hagin igualat o superat els nivells més alts de demanda de mitjans del 2019.

Aquesta recuperació del volum de demanda entre abril i juliol de 2020, ha anat acompanyada, a la ciutat de Barcelona, d'una reducció dels preus mitjans demandats. En efecte, durant els primers mesos del confinament fins al mes d'abril de 2020, els preus de demanda van moderar l'increment que s'estava produint durant el 2019 i els mesos previs a la pandèmia. I a partir de la fase de desconfinament, en el període d'abril a juliol, a Barcelona fins i tot van baixar al voltant del 5 %, i es van situar a 853 €/mes, segons Fotocasa, i a 888 €/mes, segons Habitaclia. A la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona i la resta de la regió metropolitana la tendència a partir del període d'abril a juliol ha estat més estable. A l'àrea metropolitana de Barcelona el preu mitjà de juliol va ser de 785 €/mes i de 770 €/mes, segons els dos portals immobiliaris, i a la resta de la regió metropolitana de Barcelona, de 675 €/mes i 668 €/mes.

En aquest estudi també s'ha comparat l'oferta i la demanda per trams de preus, que mostren les discrepàncies i explica l'evolució que segueix la demanda amb dificultats per accedir a l'oferta.

Un dels aspectes més rellevants de l'estudi és que posa de manifest que el mes de juliol el pes relatiu de l'oferta dels trams de preus més elevats havia disminuït en tots els àmbits territorials respecte del febrer del mateix any i el pes relatiu de l'oferta de preus més baixos havia augmentat, i s'ajustaven més d'aquesta manera als preus buscats per la demanda. És aquest descens dels trams de preus més elevats i l'augment dels trams de preus baixos el que explica en bona mesura la disminució ja comentada dels preus mitjans oferts posteriors al confinament.

En concret, el juliol l'oferta per sota del llindar dels 1.000 € va augmentar respecte del mes de febrer a la ciutat de Barcelona, on va passar del 20 % al 31 %, a la resta de l'àrea metropolitana, de més del 40 % fins al 55 % aproximadament i a la resta de la regió metropolitana, del 81 % fins al 88 %.

Pel que fa a la demanda, també s'han registrat canvis en els trams de preus: també ha disminuït la cerca d'anuncis en trams de preus elevats, especialment a la ciutat de Barcelona, amb una caiguda del tram de preu de més de 1.699 €/mes euros del 28 %/30 %, al 18 % del total. El tram de 1.000 a 1.299 €/mes cau entre 4 i 6 punts percentuals i el tram entre 800 i 999 €/mes baixa del 32 % al 28%. En canvi, puja la demanda de preus més baixos: del 34% al 46-49%, la de preus per sota del 600 €/mes.

A la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons Habitaclia, la demanda del tram comprès entre 600 i 799 €/mes hauria crescut un 12 %. I a la resta de la regió metropolitana de Barcelona hi ha un fort augment de la del tram de preus de 400 a 599 €/mes (de més de 5 punts). 


Estudi "L'oferta i la demanda d'habitatges de lloguer. Dades mensuals dels portals immobiliaris. Juliol 2020"

Aquest estudi és el resultat d'un conveni de l'O-HB amb el grup Adevinta (Fotocasa i Habitaclia), amb el qual l'O-HB fa una explotació dels anuncis publicats –oferta– i de les consultes que els usuaris d'ambdós portals realitzen a aquests anuncis –demanda. Aquestes dades són per a la ciutat de Barcelona, per a la resta del territori de l'àrea metropolitana de Barcelona i per a la resta de la regió metropolitana. I tenen una seqüencia temporal amb una periodicitat mensual. La sèrie estadística que es presenta comença el mes de gener del 2019 i finalitza el mes de juliol de 2020. Des de l'O-HB farem un seguiment de l'evolució d'aquestes dades en propers estudis.

L'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB) va ser creat l'any 2017 com una iniciativa conjunta de l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de l'Associació de Gestors d'Habitatge Social (GHS). Des del 2018, és una unitat integrada en l'estructura de l'Institut d'Estudis Regionals Metropolitans de Barcelona (IERMB). La seva finalitat és ser un instrument d'àmbit supramunicipal per a l'anàlisi i la consulta de les dades relacionades amb l'habitatge i per donar suport al disseny i l'avaluació de les polítiques públiques en l'àmbit metropolità de Barcelona.

L'O-HB realitza una radiografia de l'habitatge a partir de la informació estadística disponible, i elabora estudis específics per a la obtenció de nous indicadors. De fet, l'Observatori té com a objectiu convertir-se en una autèntica base de dades agregada sobre l'habitatge que eviti duplicitats innecessàries d'informacions, que posi en valor la tasca estadística i d'estudi que fan les diverses administracions que l'integren i que actuï en xarxa amb totes.

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL