L'O-HB llança una enquesta per analitzar l'afectació de la Covid-19 en el sector de l'habitatge

L'enquesta vol donar resposta a aspectes com les condicions d'habitabilitat durant l'estat de confinament, les deficiències dels habitatges o les dificultats per fer front al pagament dels habitatges, entre moltes altres qüestions.

Enquesta habitatge

L'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona (O-HB), en col·laboració amb l'Agrupació Arquitectura i Sostenibilitat (AUS) del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, i el suport de les àrees d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, l'AMB, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, ha llançat una enquesta amb l'objectiu de conèixer en detall l'afectació del Covid-19 en el sector de l'habitatge.

Mitjançant una sèrie de preguntes dirigides als ciutadans d'entre 14 i 99 anys, l'enquesta "Habitant en confinament" vol donar resposta a aspectes com les condicions d'habitabilitat durant l'estat de confinament, les deficiències dels habitatges (inclòs espais exteriors i comuns) o les dificultats per fer front al pagament dels habitatges, entre moltes altres qüestions.

L'O-HB, integrat a l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), treballa en l'actualitat en l'extracció i anàlisis de dades sobre l'habitatge, la sobrecàrrega, el lloguer i la propietat que, juntament amb aquesta enquesta, serveixin per a donar suport al disseny de polítiques públiques i actuacions des del sector públic i privat envers l'afectació del Covid-19.     

Participar a l'enquesta

Documents relacionats