L'AMB triplicarà la potència fotovoltaica el 2021 gràcies a 28 noves instal·lacions en 16 municipis

| Tema: Energia

16 noves instal·lacions fotovoltaiques en coberta (propietat de l'AMB) i 12 noves fotolineres metropolitanes seran una realitat aquest 2021 , amb una potència instal·lada total de 1.314 KWp.
Les instal·lacions formen part d'un programa finançat amb fons europeus FEDER, que l'AMB gestiona gràcies al conveni signat amb la Generalitat de Catalunya. Amb una inversió total de prop de 6 M€, es preveu que a finals del 2023 l'AMB tingui una potència de generació instal·lada de 5 MWp.
L'AMB dissenya, des del 2019, plans personalitzats per a cadascun dels municipis metropolitans, que indiquen quin potencial de generació d'energia solar fotovoltica tenen i com prioritzar les inversions. 17 municipis metropolitans ja disposen d'aquests plans, i a finals del 2021 tots tindran el seu full de ruta de producció.
El projecte s'inscriu en l'actuació "Ajuntaments 100 % renovables", dins del Programa marc d'actuacions en energia i clima (PMEC) de l'AMB, que impulsa la neutralitat d'emissions dels seus ajuntaments amb l'objectiu que tots els consums energètics d'edificis municipals i enllumenats públics siguin 100 % renovables el 2030.

El triple de potència instal·lada

Instal·lacions en coberta

A finals del 2021, l'AMB triplicarà la potència d'instal·lacions fotovoltaiques de propietat. La infografia següent mostra les instal·lacions que ja estan en funcionament, finançades principalment amb fons FEDER, així com les que està previst executar durant el  proper any:Si es tenen en compte les instal·lacions de TERSA al centre de tractament de residus urbans de Gavà, les que han fet els ajuntaments per compte propi o amb col·laboració de l'AMB i les de la mateixa AMB (entre l'inici del projecte FEDER el 2019 i fins a finals del 2021), la generació metropolitana serà de 2.920 KWp.

Xarxa de fotolineres metropolitanes

La xarxa de fotolineres, de les quals aquest 2021 se n'executaran 12 amb un cost aproximat de 0,8 M€, completen les actuacions previstes. L'objectiu del programa és que cada municipi disposi almenys d'una d'aquestes instal·lacions a finals del 2021, que formarà part d'una xarxa metropolitana única d'electrolineres i fotolineres, de gestió integrada.
Actualment, l'AMB té 7 fotolineres en funcionament al territori, i 3 més construïdes a punt d'entrar en servei. Així, a finals d'any, el nombre passarà a ser de 22.


L'execució del projecte FEDER de foment de les energies renovables permetrà a l'AMB disposar, a finals del 2023, de 5 MWp de potència instal·lada, que equivalen al consum de 2.079 llars, a 286 voltes al món en cotxe dièsel en un any o a la plantació anual de 69.000 arbres. Queda, però, un llarg camí per recórrer.

Els plans de cobertes fotovoltaiques municipals: una eina al servei de la transició energètica

L'AMB desenvolupa, des del 2019, un seguit de plans de cobertes fotovoltaiques destinats als municipis metropolitans. Aquest tipus de document permet, tant a l'AMB com als ajuntaments, conèixer el potencial d'aprofitament solar dels principals edificis públics del municipi i dels aparcaments en superfície, així com planificar i prioritzar les inversions.

Els plans resolen cinc dubtes bàsics als ajuntaments a l'hora de fer inversions en tecnologia fotovoltaica:
  • Quin és el potencial d'aprofitament solar, és a dir: quantes plaques solars poden col·locar-se en totes les cobertes públiques disponibles del municipi.
  • Quina quantitat d'energia produirà aquest conjunt de plaques solars i quina rendibilitat suposarà aquest volum per a l'ajuntament. Mentre s'espera la transposició de la Directiva del Mercat Interior d'Electricitat, que concretarà com seran les futures comunitats energètiques, els plans també serveixen per mesurar les demandes d'energia en un radi de 500 m de cada edifici.
  • Quina és la relació entre l'energia que, potencialment, es pot generar en aquests equipaments públics, i el consum total dels equipaments i l'enllumenat del municipi. Així, s'obté quin percentatge d'energia renovable poden arribar a generar els equipaments de cada població. Amb aquest càlcul també es determina si un municipi pot arribar a ser neutre en emissions.
  • Quines són les inversions prioritàries en els equipaments públics del municipi. El pla fa un rànquing dels edificis amb més capacitat; en els primers llocs s'hi situen els que tenen més capacitat de generar energia i alhora mantenen un consum baix.
  • L'AMB fa la llista de les cinc instal·lacions més ben qualificades en cada municipi i elabora un projecte bàsic, que permet iniciar-ne la licitació i l'execució ràpidament.
Actualment, l'AMB ja ha redactat i entregat els plans de cobertes fotovoltaiques de 17 dels 35 municipis metropolitans (el pla exclou Barcelona). A banda, ja ha realitzat l'inventari de cobertes de 9 municipis més. Hi ha 3 municipis (el Prat de Llobregat, Viladecans i Sant Climent de Llobregat) que han elaborat el seu propi pla i l'objectiu és que el setembre del 2021 els 6 municipis restants també disposin dels seus plans.

Segons aquests estudis, la capacitat de generació d'energia solar per al conjunt dels municipis analitzat és de 46,76 MWp, xifra que suposa un 25 % del consum actual d'aquests ajuntaments.


El gran objectiu: ajuntaments 100 % renovables el 2030

L'AMB impulsa la neutralitat d'emissions dels seus ajuntaments mitjançant el projecte "Ajuntaments 100 % renovables 2030", amb l'objectiu que la totalitat dels consums energètics d'edificis municipals i enllumenat públics siguin 100 % renovables. Per aconseguir-ho caldrà instal·lar fins a 100 MWp de producció fotovoltaica, però també reduir el consum municipal a la meitat de l'actual.

El repte de generació per als propers anys requereix el full de ruta que suposen els plans de cobertes, però també de finançaments importants. En aquesta línia, l'AMB ha aprovat el Pla de sostenibilitat ambiental (PSA), que amplia la capacitat inversora de l'AMB en 110 milions d'euros mitjançant accions d'eficiència energètica i de mobilitat sostenible. Les noves instal·lacions fotovoltaiques, que els ajuntaments podran utilitzar per incrementar la potència instal·lada, són una de les actuacions previstes en aquest Pla.

Aquest projecte s'emmarca en el Conveni FEDER que la Generalitat de Catalunya i l'AMB van signar l'any 2017 per a la gestió de projectes metropolitans dins del programa operatiu d'inversió en creixement i ocupació FEDER Catalunya 2014-2020 per a àmbits com les smart cities, la mobilitat sostenible, l'eficiència energètica o la recuperació i el foment del patrimoni natural, industrial i cultural. Aquest conveni permetrà a l'AMB invertir una quantitat total de 72 milions d'euros, 30 dels quals estaran cofinançats pel FEDER.

L'AMB ha obert un portal informatiu en què explica tots els projectes relacionats amb aquest fons: FEDER

Documents relacionats