)

L'AMB renova el compromís amb la cooperació internacional i treballa perquè les societats i les metròpolis siguin inclusives, segures i sostenibles

El Pla de cooperació internacional 2020-2023 també es marca l'objectiu de contribuir a garantir els drets de les persones. L'experiència de l'AMB en els àmbits en els quals té competència li permet fer una aproximació molt més acurada als reptes de les metròpolis

El Consell Metropolità d'aquest dimarts, 24 de novembre, ha aprovat el Pla director de cooperació internacional de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2020-2023, la principal eina de planificació estratègica de l'AMB en aquest àmbit, que dona continuïtat al Pla director de cooperació 2017-2019.

El vicepresident de l'Àrea d'Internacional i de Cooperació de l'AMB, Ernest Maragall, assegura que, amb aquest compromís, "l'AMB fa una aposta ferma per contribuir als reptes locals i caminar cap a urbs inclusives, equitatives, segures i sostenibles, que garanteixin els drets de tothom a partir del treball conjunt".

El document aprovat posa el focus en contribuir a garantir els drets de les persones i en l'emergència climàtica. Per aquest motiu, l'AMB es compromet a crear estratègies que, de manera justa, preservin la diversitat humana, els ecosistemes naturals, l'equilibri en els recursos i, en darrera instància, que reverteixin el canvi climàtic.

L'experiència de l'AMB en els àmbits en els quals té competència li permet fer una aproximació a problemes concrets de les metròpolis de manera molt més acurada i transformadora, així com donar respostes adaptades a les diverses realitats. Per a Maragall, "s'estableix una cooperació propera, directa, basada en l'experiència, la confiança i l'escolta mútua, amb el suport d'equips tècnics i polítics que comparteixen coneixements i experiència i enriqueixen així l'acció institucional".

Des de la visió metropolitana l'AMB també para atenció a les particularitats de cada territori i conjuga les dues mirades perquè ni les necessitats locals ni la cohesió metropolitana en quedin fora.


Valors vertebradors

L'AMB estableix els valors vertebradors de la cooperació que duu a terme, que és una cooperació:

  • Metropolitana. Al servei dels municipis i dels reptes supramunicipals.
  • Centrada en les persones. Especialment les que es troben en situació de vulneració de drets.
  • Municipalista. Treballa amb els municipis de l'AMB i d'altres territoris.
  • Concertada i coordinada. Amb actors del territori on treballa.
  • Horitzontal. Convida a la participació dels actors implicats.
  • Transversal. Incorpora l'enfocament de drets humans, l'equitat, la governança democràtica, la sostenibilitat ambiental, la diversitat i la cultura de no-violències i pau a tots els processos de treball.
  • Operativa. Dona respostes concretes basades en el coneixement i l'experiència.
El desenvolupament d'aquest Pla director se seguirà duent a terme, com fins ara, amb accions de cooperació directa en les modalitats de cooperació, refugi, emergència, postemergència i educació per a la ciutadania global. De la mateixa manera, l'acció tindrà lloc a la Mediterrània, Mesoamèrica, Àfrica i l'àrea metropolitana de Barcelona.


La cooperació rep el 0,7 % del pressupost

Amb aquest Pla director, l'AMB manté el compromís de destinar com a mínim el 0,7 % dels seus recursos a la cooperació, i dona continuïtat al model de cooperació establert amb el Pla d'actuació metropolità 2019-2023.
El text del Pla s'ha debatut amb diferents agents del territori: s'han celebrat jornades de treball amb municipis de l'AMB, amb ONG i amb entitats sòcies estratègiques dels territoris on treballa l'AMB, i també s'ha coordinat amb les estratègies de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, així com amb les xarxes internacionals Metropolis i MedCities.

Documents relacionats
Prova: $provaURL