L'AMB proposa que el 40 % dels petits establiments metropolitans paguin menys per la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) a partir del darrer trimestre del 2021

Tornar

| Tema: Residus

La incorporació del criteri de superfície en el càlcul de la TMTR faria que aquesta taxa s'ajustés més a les característiques de cada establiment i a la seva generació de residus. El nou sistema de càlcul començaria a aplicar-se l'1 d'octubre del 2021. A banda, l'AMB aposta per la congelació de l'import d'aquesta taxa, així com de les tarifes de subministrament d'aigua de cara a l'any que ve, en un context de crisi generalitzada

TMTR
TMTR | AMB


El Govern de l'AMB va presentar el passat 22 d'octubre a tots els grups que formen el Consell Metropolità, durant la Comissió Informativa d'Ecologia, un nou sistema de càlcul de la taxa metropolitana de tractament de residus TMTR, en concret la que s'aplica a les botigues i activitats econòmiques. Aquesta proposta es presentarà al proper ple del Consell, que se celebrarà demà 27 d'octubre.

La nova fórmula té en compte com a criteri la superfície que ocupa cada establiment, de manera que la taxa sigui més ajustada a la realitat de cada un i a la seva capacitat de producció de residus.

El 70 % dels establiments comercials ocupen menys de 100 m2

Actualment, la TMTR es calcula segons la classificació per activitat econòmica, la classificació en relació amb el consum d'aigua i els coeficients de recollida selectiva del municipi on pertanyen. Amb la modificació proposada per l'AMB, a banda d'eliminar el consum d'aigua com a variable, s'incorpora la superfície en m2 dels establiments comercials i activitats econòmiques.

Gràcies a aquesta modificació es planteja un escalat en l'import d'aquesta taxa, de manera que, per un mateix tipus d'activitat, els establiments petits paguin menys que els grans. La nova estructura de càlcul és fiscalment més justa i avança cap a una transposició molt més acurada dels costos reals del tractament del residu en funció de la seva generació, ja que el 70 % dels establiments comercials del territori metropolità ocupen menys de 100 m2. Concretament, els petits establiments de restauració i bars, un dels sectors més castigats per la crisi de la covid-19, serien alguns dels negocis més beneficiats per la modificació introduïda.

Per altra banda, els comerços que se situïn en la franja alta pel que fa a superfície no tindrien un increment elevat, sinó que el nou sistema estableix uns topalls per facilitar la incorporació a la nova realitat de càlcul d'una manera progressiva.

Si la proposta és aprovada pel Consell Metropolità, durant els pròxims mesos es durà a terme el treball tècnic i jurídic que permetrà que el nou sistema de càlcul de la TMTR es pugui aplicar a partir del darrer trimestre de 2021 (1 d'octubre de 2021).

Ara, i durant els primers mesos del 2021, es treballarà en la millora de la classificació dels establiments comercials, per tal de disposar d'un padró ajustat a l'activitat i al potencial de generació de residus de cada establiment.

Finalment, de cara al 2021, no s'incrementarà l'import de la TMTR amb l'aprovació de les ordenances fiscals metropolitanes. En la mateixa línia, l'AMB aposta per la congelació de la tarifa de l'aigua de cara a l'any que ve, fet que suposarà que en aquest context de crisi generalitzada la ciutadania no vegi incrementada la despesa de la seva llar per aquests conceptes.

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL