L'AMB manifesta la seva disposició a treballar en la dinamització de les iniciatives de desenvolupament urbà en el marc del nou planejament metropolità

| Tema: Urbanisme

L'anul·lació dels dos planejaments urbanístics per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) suposa l'aturada temporal d'importants sectors de desenvolupament econòmic de la metròpolis de Barcelona
L'Avanç del PDU metropolità pot ser un bon fonament per replantejar els dos plans directors urbanístics suspesos

PDU Gran Via

El TSJC ha anul·lat, en les darreres setmanes, dos plans directors urbanístics (PDU) de sectors estratègics de la metròpolis de Barcelona: el PDU Gran Via-Llobregat i el PDU dels àmbits d'activitat econòmica del delta del Llobregat. El tribunal també ha apuntat l'AMB com a autoritat competent per elaborar i aprovar aquestes planificacions urbanístiques, que superen els límits municipals i tenen caràcter metropolità.

Les dues sentències judicials obliguen a replantejar el procés de desenvolupament urbanístic d'aquests dos sectors centrals de la metròpolis de Barcelona, l'ús dels quals és principalment el de l'activitat econòmica vinculada al coneixement, i obre interrogants sobre la seva continuïtat després de molts anys de treball tècnic i consensos institucionals entre els Ajuntaments implicats i la Generalitat de Catalunya.

Arran de les sentències, l'AMB manifesta la seva disposició a treballar per afavorir la dinamització d'aquestes iniciatives de desenvolupament urbà de cara al desenvolupament social i econòmic del territori metropolità, sobretot en el context actual de crisi provocada per  la covid19. En el marc i en l'exercici de les seves competències, l'administració metropolitana col·laborarà amb les altres administracions implicades per trobar solucions a aquest problema amb totes les garanties jurídiques necessàries.

El vicepresident de l'Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques de l'AMB, Jordi Sánchez, considera que "aquesta doctrina pot afectar també altres plans directors urbanístics que la Generalitat està tramitant". Sánchez afegeix que "cal una entesa ferma i coordinació entre les administracions implicades per trobar la millor solució possible i poder tramitar tots aquests planejaments, sempre respectant les competències pròpies de cadascuna d'elles".

Malgrat tot, aquestes dues resolucions judicials impliquen un planejament urbanístic d'aquests àmbits més coherent i ben integrat, que s'alineï  amb les propostes de l'Avanç del PDU metropolità, aprovat el passat 26 de març del 2019. En aquest sentit, es posen en valor tots els treballs d'anàlisi territorial i propostes d'ordenació urbanística realitzats pel Servei de Redacció del Pla Director de l'AMB, de manera que l'Avanç del PDU metropolità pot esdevenir una base que faciliti el replantejament i la tramitació del PDU Gran Via-Llobregat i del PDU dels àmbits d'activitat econòmica del delta del Llobregat.

Documents relacionats