L’AMB llança la primera convocatòria de llicències per facilitar la implantació de la moto elèctrica compartida a la metròpolis de Barcelona

| Tema: Mobilitat elèctrica

L’organisme metropolità lidera la regulació i implantació de 10.000 vehicles de moto compartida en vuit municipis metropolitans. Ho fa després d’analitzar amb gairebé 60 entitats i 90 representants del sector la viabilitat i les característiques que ha de tenir aquest nou sistema

Decorativa

Per impulsar la moto elèctrica compartida a la metròpolis de Barcelona, l’AMB ha publicat avui, dilluns 21 de maig, la convocatòria per a l’atorgament de llicències metropolitanes per facilitar la implantació de motos elèctriques d’ús compartit, estacionades a la via pública. La convocatòria regula la implantació dels operadors i atorga llicències metropolitanes que comporten el desplegament de 10.000 vehicles, distribuïts, inicialment, en vuit municipis metropolitans. Per tant, els operadors tindran des de demà, 22 de maig, fins al proper 11 de juny per presentar les sol·licituds.

El procediment d’atorgament establert en la convocatòria garanteix una distribució equitativa dels vehicles i aplica criteris de solvència mínims per a l’admissió dels interessats i criteris mediambientals. L’atorgament de les llicències de caràcter temporal es farà per sorteig públic. Les llicències tindran una vigència de dos anys, prorrogables per un període màxim de dos anys més (d’any en any), i l’AMB revisarà periòdicament el nombre de vehicles associats a cada llicència. Cada operador haurà de gestionar, com a mínim, 1.250 motos. La posada en marxa està prevista per a la tardor del 2024, i es facilitarà la transició amb les llicències de la ciutat de Barcelona. La capital catalana va impulsar la moto compartida l’any 2020 i el servei està actiu des d’aleshores. A partir de la tardor s’integrarà en el servei de moto elèctrica compartida metropolità.

Aquesta convocatòria i les bases corresponents han estat fruit de la Taula Metropolitana de la Moto Elèctrica Compartida, i també s’han treballat amb l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO).

 

Àmbits d’operació i taxes per vehicle

Els 10.000 vehicles inclosos en aquesta primera convocatòria estaran en funcionament en vuit municipis metropolitans: tres del Baix Llobregat (Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat), dos del Barcelonès (Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat) i tres del Besòs (Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Badalona). Dins d’aquest àmbit, la convocatòria preveu una zona de cobertura mínima, a la qual les empreses han de donar servei obligatòriament.

Pel que fa a la distribució de vehicles per municipis, cada operador haurà d’aplicar la distribució percentual següent al total de la seva flota:

 • L’Hospitalet de Llobregat: 10,75 % dels vehicles
 • Esplugues de Llobregat: 1,56 % dels vehicles
 • Sant Feliu de Llobregat: 0,78 % dels vehicles
 • Sant Just Desvern: 0,68 % dels vehicles 
 • Badalona: 8,30 % dels vehicles
 • Santa Coloma de Gramenet: 3,64 % dels vehicles
 • Sant Adrià de Besòs: 1,56 % dels vehicles
 • Barcelona: 72,73 % dels vehicles, assegurant la presència a tota la ciutat 

També s’han previst àmbits amb restriccions, on podran estacionar sota determinades condicions; i àmbits de prohibició, on no podran estacionar, que sovint ja recullen les ordenances municipals de cada ajuntament. Es poden consultar en aquest mapa d'àmbits.

Les Bases reguladores també preveuen un règim sancionador específic, que regula la gravetat de les infraccions, i mecanismes de revocació i reassignació de les llicències revocades entre els operadors actius, sempre seguint l’ordre establert per sorteig. 

Les llicències atorgades estaran subjectes a una taxa de l’AMB per a la gestió anual de la llicència (45 €/per vehicle l’any) i a les taxes per a l’aprofitament especial de l’espai públic de cada municipi, segons les ordenances municipals corresponents. 

 

Criteris mediambientals: 100 % elèctriques, zero emissions

Seguint l’objectiu d’avançar cap a una mobilitat neta i sostenible, l’AMB exigeix en la convocatòria el compliment dels criteris mediambientals següents:

 • Flotes 100 % elèctriques i amb el distintiu ambiental de la DGT de zero emissions.
 • Compromís, per part de les empreses operadores, d’elaborar un informe anual sobre la petjada de carboni.
 • Compliment de la normativa vigent en matèria de gestió de residus.
 • Compliment de tota la normativa ambiental vigent.

 

Taula Metropolitana de la Moto Elèctrica Compartida, amb gairebé 60 entitats i 90 participant

Aquest grup de treball ha analitzat durant els darrers mesos la viabilitat d’un possible servei metropolità de moto elèctrica compartida, amb l’objectiu d’estudiar i definir les principals característiques per regular aquestes llicències metropolitanes. L’objectiu principal és aconseguir una gestió òptima de les llicències de mobilitat compartida en l’àmbit metropolità.

A banda d’ajuntaments metropolitans, grups polítics metropolitans i altres administracions, com la Generalitat de Catalunya, entre els principals organismes i entitats que han integrat la Taula o hi han participat s’hi troben la DGT, la Fundació RACC, l’ATM, l’ICAEN, Barcelona Serveis Municipals (BSM), la Cambra de Comerç de Barcelona, l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans (IERMB, actualment Institut Metròpoli), Barcelona Regional (BR) i la Federació ECOM. D’associacions, destaquen PIMEC, l’Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (ANESDOR), l’Associació d’Empresaris de Transport Discrecional de Catalunya (AUDICA), l’Associació General d’Autònoms-Pimes Transportistes de Catalunya (AGTC), l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP), l’Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE), la Cambra del Baix Llobregat, el Clúster per a l’Avenç de la Tecnologia de la Moto (Clustermoto), Smartmobility i AEMES Smart. Així mateix, hi participen el Col·legi d'Ambientòlegs (COAMB) i la Universitat de Barcelona (UB).

També n’han format part les principals empreses operadores de motos compartides, així com els principals productors d’aquests vehicles.

Enllaços relacionats