L'AMB implanta noves millores al servei de Bus Metropolità, que arriben també a municipis de la segona corona, per atendre la mobilitat post-covid-19 i avançar en el compliment del PMMU 2019-2024

| Tema: Transport

S'inicia el traspàs de serveis de bus de la segona corona metropolitana cap a l'AMB. Aquest mes de gener de 2021 l'AMB ha assumit el servei de bus del Papiol, fins ara de competència municipal, un exemple que servirà a altres municipis

A la metròpolis, s'han efectuat diverses millores d'accessibilitat en algunes parades, s'han instal·lat noves parades dobles i s'està millorant la informació a l'usuari del Bus Metropolità.

També s'estan instal·lant lavabos per als conductors del Bus Metropolità al final de línia.

L'AMB ha impulsat, amb el consistori, la creació del nou carril bus a Sant Boi de Llobregat, que permet millorar la velocitat comercial del servei.

L'organisme metropolità ha posat en servei, la darrera setmana, 13 nous vehicles de baixes emissions, per seguir renovant la flota per una de més sostenible.

Aquestes actuacions formen part de les mesures prioritàries de l'acord metropolità de l'AMB per planificar la nova mobilitat després de la covid-19 i també s'engloben en les mesures del PMMU 2019-2024

L'AMB ha començat a implantar, entre finals de l'any 2020 i aquestes primeres setmanes del mes de gener de 2021, una bateria de noves millores del servei de Bus Metropolità a diferents municipis de la metròpolis de Barcelona. Per una banda, s'estan duent a terme als municipis de la segona corona metropolitana i, per altra banda, en localitzacions amb una alta afluència de línies i un elevat nombre d'usuaris.

Aquestes actuacions, que tenen com a objectiu continuar millorant el servei de Bus Metropolità, formen part de les mesures prioritàries de l'acord metropolità de l'AMB per planificar la nova mobilitat després de la covid-19 i també s'engloben en les mesures del Pla metropolità de mobilitat urbana 2019-2024 (PMMU 2019-2024).

"L'objectiu principal és millorar i seguir impulsant el servei de Bus Metropolità i fer-lo més atractiu per a l'usuari. Hem de potenciar-lo i recordar que és un dels eixos vertebradors del transport públic de la metròpolis de Barcelona. També és un mitjà fonamental per combatre la contaminació atmosfèrica", ha recordat el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda.

Traspàs del servei dels municipis de la segona corona i altres millores

Amb l'entrada del 2021, s'ha iniciat el traspàs de serveis de bus de la segona corona metropolitana cap a l'AMB, segons determina la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Des de l'1 de gener del 2021, l'AMB ha assumit el servei de bus del Papiol, la línia PA1, que fins ara era de competència municipal. Aquesta s'ha integrat dins del servei Bus Metropolità i a l'app d'informació a l'usuari AMB Mobilitat. Aquest traspàs és un exemple per mostrar el camí que seguiran altres municipis de la segona corona metropolitana, d'acord amb l'AMB.

D'altra banda, l'AMB també segueix millorant serveis de bus de la segona corona metropolitana, com és el cas del bus urbà de Cervelló, amb les línies CB1 i CB2. Des de principis de gener, les dues línies han esdevingut un servei a demanda durant tot el dia.

D'altra banda, també s'han fet millores a línies de Bus Metropolità de la primera corona metropolitana: 

• B7, B8 i B9: a partir de l'1 de febrer, es fusionen les línies B8 i B9, cosa que donarà com a resultat la nova B8, i s'amplia el recorregut i es millora la freqüència de la línia B7, que passa de 20 a 15 minuts.

• JT: des de l'1 de febrer de 2021, la línia JT, que circula pel nucli urbà de Sant Just Desvern, entre el Barri Nord i l'Hospital Moisès Broggi (Sant Joan Despí), amplia el recorregut per donar servei al barri de Can Candeler en expedicions alternades.

Lavabos per als conductors i les conductores de Bus Metropolità

D'altra banda, atenent les peticions dels treballadors, i més tenint en compte el tancament d'equipaments i locals de restauració per la crisi sanitària de la covid-19, l'AMB està instal·lant lavabos per als conductors i per a les conductores del servei de Bus Metropolità en determinades parades de final de línia. S'han escollit emplaçaments que no disposaven de sanitari en cap dels finals de línia.

Fins ara, s'han instal·lat 10 lavabos d'aquest tipus a Badalona, Barcelona, Castelldefels, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Tiana i pròximament se n'instal·laran 4 més. En total, inicialment hi haurà 14 lavabos i se'n beneficiarà el personal conductor de 25 línies de Bus Metropolità (B5, B6, B7, B12, B14, B20, B21, B24, B25, B29, B26, B34, B35, B80, B81, L95, M19, M27, M28, N0, N6, N8, N11, N12 i N15).

Noves parades dobles d'autobús

A més, a causa de l'acumulació d'autobusos i amb l'objectiu de millorar la velocitat comercial de les línies de transport públic de l'entorn de l'hospital de Sant Joan de Déu, l'AMB i l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat han implementat una nova parada doble davant d'aquest centre sanitari de referència. Aquesta parada dona servei a 5 línies (JM, E44, EP1, 68 i 78). Amb la transformació de la parada 003753 en parada doble, també s'ha aconseguit que hi pugui haver més distanciament entre els usuaris que esperen el transport públic, imprescindible en aquesta època de covid-19. Després d'aquesta nova instal·lació, l'AMB impulsarà la implantació de més parades dobles a la metròpolis de Barcelona. Actualment, ja n'ha instal·lat 16 de noves. 

Aprofitant la implantació d'aquesta nova parada doble, i per donar més informació als usuaris, l'organisme metropolità també ha instal·lat un nou panell solar d'informació al costat de la marquesina per informar els usuaris del temps d'arribada dels autobusos.

Carril bus i obres de millora d'accessibilitat a les parades

D'altra banda, l'AMB també ha impulsat amb el consistori del municipi la creació d'un nou carril bus-taxi a Sant Boi de Llobregat, que ja està en marxa i permet millorar la velocitat comercial dels autobusos i dels taxis. Concretament, el carril bus-taxi, amb un cost de 31.000 €, s'ha implantat a la ronda de Sant Ramon, entre el carrer de Frederic Mompou i la
C 245. Té una longitud de 3,1 km en cada sentit. És a dir, 6,2 km de carril bus-taxi en total. Les línies de Bus Metropolità que passen per aquest eix viari porten 35.000 usuaris diaris.

Aquest és un dels primers carrils bus que es posen en marxa arran de l'acord metropolità de l'AMB per planificar la nova mobilitat després de la covid-19 i també s'engloba en les mesures del PMMU 2019-2024.

D'altra banda, l'AMB també està impulsant la millora de l'accessibilitat a les parades de Bus Metropolità. Dues parades ja han estat millorades i renovades en el marc d'aquesta estratègia. Una és la parada Hospital Universitari de Bellvitge, a l'Hospitalet de Llobregat (amb codi 1789), per on passen 14 línies de Bus Metropolità i més de 1.600 usuaris diaris. L'altra és la parada Pl. Constitució d'Esplugues de Llobregat (amb codi 103614), per on passen 3 línies de Bus Metropolità i més de 140 usuaris diaris. La reurbanització d'aquestes àrees ha permès millorar la pujada i baixada dels usuaris al bus, que ara també són accessibles per als invidents, amb una pavimentació tàctil que permet que les persones amb discapacitat visual detectin el punt d'accés a l'autobús.

13 nous autobusos híbrids

D'altra banda, des de la setmana passada, l'AMB també ha incorporat 13 nous autobusos híbrids a la flota de Bus Metropolità per substituir els més antics i contaminants i continuar impulsant una flota neta i sostenible. Aquesta incorporació de 13 nous autobusos, amb un cost de 3,5 milions d'euros, forma part del pla de renovació de la flota de Bus Metropolità, que afecta un total de 78 vehicles.

Millora de la informació a l'usuari del Bus Metropolità

Finalment, l'AMB també ha impulsat recentment una millora de la informació a l'usuari del Bus Metropolità. En aquest sentit, s'han actualitzat 266 plànols en parades de Bus Metropolità amb marquesina a 8 municipis metropolitans (Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Tiana, Montgat i Santa Coloma de Gramenet). Aquests plànols indiquen la situació actual de les línies de transport públic de l'AMB, que inclouen les darreres modificacions que ha fet l'organisme metropolità per millorar el servei. L'AMB continuarà treballant al llarg del 2021 per actualitzar la resta de plànols i informació de les marquesines de la resta dels municipis metropolitans.