L'AMB i l'Ajuntament de Sant Cugat rehabiliten el monestir

| Tema: Patrimoni

La reforma consistirà en tres eixos principals: revestiments de coronaments i superfícies, millora de l'accessibilitat de les cobertes i canalització de les aigües per evitar filtracions

Les actuacions estan cofinançades pels fons FEDER en el marc del projecte de foment del patrimoni cultural metropolità

Monastir de Sant Cugat

El Monestir de Sant Cugat recuperarà imatge i integritat arquitectònica gràcies a les obres de restauració patrimonial que l'AMB i el consistori estan executant.

L'actuació consisteix en la restauració de les façanes oest i est i la rehabilitació de les cobertes de llevant de l'església del Monestir. Es portaran a terme revestiments de coronaments i superfícies amb la finalitat de reparar lesions, evitar la continuïtat del deteriorament i recuperar la integritat física.

Es millorarà l'accessibilitat de les cobertes mitjançant passadissos al voltant del cimbori i entre les vessants d'aquestes. Els laterals més alts de les cobertes permetran la ventilació i il·luminació natural als espais inferiors, així com la integració d'unes portes d'accés per visitar diversos elements singulars sota la coberta, l'extradós de les voltes originals i el corredor romànic del mur nord.

La reforma també servirà per resoldre les filtracions que hi ha en alguns punts de les cobertes mitjançant la millora de la canalització de les aigües i la impermeabilització del punt de connexió entre les cobertes de llevant i la del cimbori.

La reforma té un cost total de 593.598,90 €, dels quals 245.288 € corresponen als fons FEDER. Les obres acabaran previsiblement a finals d'aquest 2023.

L'actuació s'emmarca dins les obres previstes al Pla director de l'església del Monestir de Sant Cugat del Vallès.

Impuls del turisme i increment de les visites

El Monestir de Sant Cugat és un actiu patrimonial únic a Catalunya i a Europa amb la categoria màxima de Bé Cultural d'Interès Nacional. És un dels millors exponents de l'arquitectura medieval al país i té una història de 1.000 anys de vida monàstica. L'església, objecte d'aquesta actuació, és un exemple de transició de l'arquitectura romànica a la gòtica. 

La millora dels valors culturals del Monestir repercuteix directament en la dimensió turística tant del monument com de la ciutat. La recuperació d'elements originals i la millora del seu accés aportaran atractiu a l'hora d'escollir la visita.

Fons FEDER i millora del patrimoni metropolità

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
i la Generalitat de Catalunya van signar, el 30 d'agost del 2017, un conveni de col·laboració per executar actuacions en el marc del Fons FEDER AMB 2014-2020.

Un dels projectes aprovats en el marc d'aquest Conveni es basa en el de foment del patrimoni cultural metropolità.

Amb els fons FEDER, l'AMB i els ajuntaments metropolitans podran incidir en la conservació i protecció del patrimoni cultural i industrial dels equipaments públics.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
On
Marker
Monestir de Sant Cugat 08172, Sant Cugat del Vallès