L'AMB exigeix a Aigües de Barcelona que corregeixi les disfuncions en el cobrament del rebut de l'aigua durant els mesos de confinament

Tornar

| Tema: Aigua

La impossibilitat de fer la lectura manual en alguns comptadors durant l'estat d'alarma ha obligat a calcular les factures amb valors de consum estimats. Aquest fet ha provocat que en regularitzar les factures després del confinament, alguns usuaris hagin experimentat increments per salts de tram que en molts casos no s'ajusten a la realitat. L'AMB ha exigit a l'empresa operadora que regularitzi aquesta situació al més aviat possible (i així ho farà) per a tots els usuaris que s'hagin pogut veure afectats, i que corregeixi els possibles errors en els imports.


Actualment, al voltant del 60 % dels comptadors d'aigua que Aigües de Barcelona té instal·lats al territori encara no disposen de lectura intel·ligent a distància i, per tant, la lectura depèn de la visita dels operaris de la companyia.

Durant els mesos en què l'estat d'alarma estava vigent, i per tal de complir les instruccions de confinament de les autoritats sanitàries i reduir el risc de contagis de COVID-19, aquestes lectures presencials no es van realitzar.

En aquests casos, el reglament estableix que l'usuari pagui pel consum d'aigua del mateix període de l'any anterior, estimant que el consum d'aigua serà similar. En general, durant aquests mesos, els usuaris han pagat un import menor al corresponent al consum real, ja que la situació excepcional, en què la població ha estat més temps a casa, ha propiciat que els consums siguin més elevats que els de fa un any.

Un cop acabat el període de confinament, l'empresa Aigües de Barcelona ha regularitzat el consum en el rebut, per tal de cobrar als usuaris d'acord amb els consums reals. Aquesta regularització no ha prorratejat els imports que els usuaris devien al llarg dels mesos de confinament, sinó que aquests imports s'han acumulat en un sol rebut, que en alguns casos ha fet augmentar de manera notable l'import de la factura .

La diferència entre el consum estimat i el consum real de vegades ha propiciat un salt de tram de consum en la factura de l'aigua, que si s'hagués facturat quan realment va tenir lloc el consum no s'hauria produït.

Progressivitat i trams de consum


Les tarifes d'aigua a l'àrea metropolitana es calculen per mitjà de trams de consum, per penalitzar els consums més alts del que es considera un ús responsable. És a dir, com més aigua gasta un domicili o comerç, més paga per cada metre cúbic d'aigua. Així, si una llar amb una mitjana de tres persones, consumeix 9 m3 al mes, pagarà 14,76 euros mensuals per l'aigua consumida. Si puja als 15 m3, la factura arribarà als 26,34 €, i així successivament.

L'augment en el consum durant el confinament en relació amb el mateix període de l'any passat, i la seva regularització en un sol rebut, ha provocat que a alguns usuaris se'ls hagi aplicat un canvi de tram, fet que encara ha incrementat més el rebut. 

Davant d'aquesta disfunció en el cobrament del rebut d'aquest servei bàsic, l'AMB ha exigit a Aigües de Barcelona que regularitzi la situació al més aviat possible (i així ho farà), de manera que la diferència entre la lectura estimada i la real es prorrategi en les factures corresponents als mesos de confinament. D'aquesta manera es resoldran els perjudicis que alguns usuaris hagin pogut tenir per aquesta situació.

La demanda de l'AMB busca que l'empresa operadora apliqui aquestes accions correctores a tot els usuaris que s'hagin pogut veure afectats sense que ho hagin de sol·licitar a la companyia d'aigües.

Enllaços relacionats

Prova: $provaURL