L'AMB aprova el Pacte Metropolità pel Dret al Temps

| Tema: Polítiques socials

El Consell Metropolità impulsa la conciliació i la corresponsabilitat per avançar cap a una societat més saludable, amb més qualitat de vida, cohesionada i sostenible

Persona teletreballant

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat, aquest dimarts 28 de març, el Pacte Metropolità pel Dret al Temps, un mecanisme que situa el dret al temps en les polítiques locals i metropolitanes com un element prioritari per al benestar ciutadà.

El Pacte s'ha treballat amb la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society (BTUI, l'organització que recull el llegat de la Iniciativa per a la Reforma Horària) i els ajuntaments que formen part d'un grup impulsor: Barcelona, Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat i Sant Cugat del Vallès. Es tracta d'un nou mecanisme per potenciar les polítiques del temps a la metròpolis de Barcelona, que són claus per avançar cap a una societat més saludable, més igualitària, amb més qualitat de vida, cohesionada i sostenible.

Aquesta eina compromet l'AMB i els municipis metropolitans que s'hi adhereixin a desenvolupar polítiques relacionades amb la gestió i el dret al temps. Per la seva part, l'AMB es compromet concretament a:

 • Donar impuls, suport i recursos als municipis metropolitans perquè implementin polítiques del temps, mitjançant una secretaria tècnica que doni suport i assessorament als municipis. La realitat del temps transcendeix la vida de la ciutadania a la metròpolis, així que cal treballar en xarxa amb tots els nivells de govern i diversos municipis, per tal d'abordar la dimensió metropolitana de la feina i del temps.
 • Recopilar informació i estandarditzar dades sobre usos del temps a partir d'indicadors que permetin dissenyar polítiques basades en l'evidència. Alhora, detectar i recopilar les bones pràctiques en polítiques del temps dels municipis per tal facilitar-ne l'intercanvi.
 • Promoure eines de difusió i campanyes de comunicació conjuntes per a tots els municipis de la metròpolis, per sensibilitzar la ciutadania, les organitzacions i les empreses metropolitanes.
 • Dinamitzar la Taula de Municipis pel Pacte Metropolità del Temps, l'espai de seguiment del Pacte, que es reunirà un mínim de dues vegades l'any.
 • Donar visibilitat internacional a les polítiques del temps a través de la participació en espais com la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps i la Time Use Week.
 • Continuar la col·laboració amb les institucions clau de Catalunya i aportar-hi la visió metropolitana. Des de l'any 2020, l'AMB col·labora amb la BTUI per definir l'estratègia d'impuls de polítiques del temps a la metròpolis de Barcelona. En aquest sentit, l'ens metropolità ha dut a terme diferents accions clau, com l'adhesió a la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les Polítiques del Temps o la participació a diverses edicions de la Time Use Week.
 • Introduir les polítiques del temps en la formació del personal tècnic, càr¬recs de responsabilitat política i les persones que treballen als municipis metropolitans.
 • Situar el dret al temps en la planificació estratègica de l'AMB i com a política pròpia. Adoptar polítiques de l'organització del temps de treball per al personal i els equips de l'AMB.

A partir del moment en què formalitzen la seva adhesió al Pacte Metropolità del Temps, els municipis metropolitans es comprometen a:

 • Incorporar les polítiques del temps, de manera transversal i amb una nomenclatura pròpia, en l'agenda de polítiques públiques del municipi.
 • Promoure polítiques orientades a millorar l'ús del temps de la ciutadania en els àmbits de la igualtat, el teixit productiu, el comerç, el consum, l'educació, l'esport, la gestió del lleure, la cultura i l'associacionisme, la mobilitat i la via pública i l'atenció i la participació ciutadana.
 • Participar en la Taula de Municipis pel Pacte Metropolità del Temps i en altres activitats que es proposin.
 • Definir un o més referents a escala municipal per tal de facilitar la interlocució tant amb l'AMB com amb la resta de municipis.
 • Adoptar polítiques en clau interna del personal de l'Ajuntament.
 • Establir les bases per tenir dades d'usos del temps, mitjançant indicadors, estudis de diagnosi i avaluacions de necessitat i d'impacte de les polítiques.

Les polítiques del temps intenten modular la forma de vida actual perquè tothom pugui disposar de més temps per a si mateix. Aquestes polítiques poden abordar àmbits molt diferents del dia a dia de la ciutadania, i no es tracta només de  reorganitzar l'horari laboral, sinó de fomentar l'esport i la cultura i incidir en la mobilitat o en els serveis de cures, entre d'altres.

Els objectius de les polítiques del temps, d'acord amb els criteris de l'AMB, són posar al centre les persones i la llibertat de tenir temps, facilitar estructures de conciliació, fer xarxa amb les empreses, adequar els horaris de serveis públics i repensar com ens relacionem amb el territori i com l'habitem.

El període de desplegament d'aquest Pacte és des de l'any 2023 fins a l'any 2026.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
On
Marker
Seu de l'AMB