L'AMB aposta per la convivència i la tinença responsable de gossos als parcs i platges metropolitans

| Tema: Parcs

Actualment la xarxa de parcs metropolitans (XPM) ja disposa de 29 àrees d’esbarjo per a gossos, amb 30.000 m2 de superfície global.
Durant el 2024 es preveu construir-ne tres més en diferents espais verds metropolitans.

Gossos al parc

L’AMB ha presentat aquest dimecres el Pla per a la sensibilització i convivència de gossos a la xarxa de parcs metropolitans (XPM), coincidint amb la recent entrada en vigor de la nova Llei de benestar animal aprovada pel Congrés dels Diputats.

L’ens metropolità aposta per la convivència entre el passeig de gossos als parcs metropolitans i la resta d’usos i activitats que s’hi porten a terme. Per aquest motiu, en els darrers anys s’han construït noves àrees de gossos i se n’han ampliat algunes d’existents. Així mateix, s’ha elaborat una gran proposta educativa i participativa que s’ofereix als centres educatius i a les famílies.

Actualment, la xarxa de parcs metropolitans ja disposa de 29 àrees per a gossos. Tenen una superfície mitjana de 500 m2, tot i que si la mida del parc ho permet poden arribar a tenir uns 3.000 m2. Són espais amb tancaments alts per evitar que els gossos saltin i s’escapin. Disposen de punts d'accés definits, mobiliari, font amb doble sortida per als animals i arbrat per garantir zones d’ombra. També n’hi ha que ofereixen una divisió interna per separar gossos de races grans de gossos de races petites.

Darrerament, s’ha ampliat l’àrea de gossos existent al parc de la Muntanyeta, de Sant Boi de Llobregat, i es preveu construir-ne tres més durant el 2024 en diferents parcs metropolitans.

Les àrees per a gossos i els parcs en general donen servei a la gran quantitat de persones que cada vegada més tenen un gos a casa. Simultàniament, aquestes persones també ajuden a socialitzar i dinamitzar l’espai públic, sobretot a primera i última hora del dia, que és quan acostumen a treure el gos a passejar. 

A més, el disseny d’aquestes instal·lacions s’adapta a les necessitats dels usuaris que les freqüenten, ja que aporten coneixement de primera mà sobre les necessitats i els requeriments d’aquests espais.

La sensibilització i pedagogia per millorar la convivència entre els diferents usos als parcs és un dels pilars fonamentals en què  treballa l’AMB. En aquest sentit, l’organisme metropolità ofereix diferents activitats educatives i participatives per a centres educatius, entitats i famílies, a través tant de projectes participatius d’aprenentatge servei (APS) com de les 46 Jugatecambientals que actualment estan en funcionament.

Aquesta tardor l’AMB té previst oferir conjuntament amb els ajuntaments metropolitans una sèrie de tallers participatius per als usuaris amb gos per promoure la tinença responsable.

Segons dades del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, en els darrers 20 anys la tinença de gossos a Catalunya s’ha multiplicat per vuit. A Catalunya hi ha un gos per cada sis habitants, mentre que a la ciutat de Barcelona, una de cada quatre famílies té gos. Aquest notable increment suposa un repte per a les administracions públiques.

Enllaços relacionats