)

L'AMB analitza la viabilitat d'un servei metropolità de moto elèctrica compartida

| Tema: Mobilitat elèctrica, Mobilitat i transport, Mobilitat sostenible

Crearà la Taula metropolitana de la moto elèctrica compartida per estudiar i consensuar les principals característiques del servei

Consell Mobilitat_11 gener 2022

Per donar un impuls a la mobilitat compartida, l'AMB fa un nou pas i analitzarà la viabilitat d'un servei metropolità de moto elèctrica compartida. Amb l'objectiu d'estudiar i consensuar les principals característiques per a la regulació d'aquest servei, l'AMB crearà la Taula metropolitana de la moto elèctrica compartida. En funció del debat i les conclusions que se n'extreguin al llarg d'aquest any 2022, l'AMB podria plantejar, d'acord amb els integrants i el sector, una proposta de servei metropolità de motos compartides per regular les llicències d'empreses privades a la metròpolis de Barcelona.  

Entre els propòsits d'aquest nou organisme, destaquen el fet d'instituir un marc estable de diàleg i participació tècnica sobre el servei de moto elèctrica compartida entre tots els actors involucrats i la identificació de les qüestions rellevants i necessàries per abordar la regulació d'un servei metropolità de moto elèctrica compartida (juridiconormatives, tècniques, economicofinanceres, etc.). 

"La mobilitat compartida s'ha convertit en una alternativa i un complement de mobilitat que permet a les persones usuàries accedir a vehicles quan ho necessitin, tot satisfent les seves necessitats de mobilitat, optimitzant el seu ús i sense la necessitat de tenir-ne un en propietat. A la vegada, com que són elèctriques, és un sistema que permet reduir la contaminació, fomentar una mobilitat més sostenible i promoure els vehicles amb energies netes", explica el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda.

Actualment, 10 operadors amb llicències de l'Ajuntament de Barcelona operen en aquesta ciutat i la meitat donen servei a altres municipis de la metròpolis. En total, hi ha 6.040 llicències en ús. 

L'objectiu principal és aconseguir una gestió òptima del servei de mobilitat compartida en l'àmbit metropolità, una de les fites de l'Acord de Govern de l'AMB del mandat 2019-2023 i del PMMU 2019-2024. D'aquesta manera, es garantirà l'ordre i el control en la utilització del domini públic de la metròpolis de manera equilibrada i sostenible i els usuaris podran disposar dels serveis de mobilitat compartida, un peça més del trencaclosques que conforma la nova mobilitat. 

Calendari de la Taula metropolitana de la moto elèctrica compartida
La proposta de creació d'aquest nou organisme de treball es va presentar ahir dimarts, 11 de gener del 2022, al Consell de la Mobilitat de l'AMB. Un cop se n'hagin determinat els integrants, procés que tindrà lloc entre el gener i el febrer, la Taula metropolitana de la moto elèctrica compartida es constituirà entre els mesos de març i abril del 2022, a través d'un Consell de Mobilitat extraordinari i s'aprovarà també via Consell Metropolità. Podran sumar-s'hi les empreses de motosharing, les associacions del sector de la mobilitat compartida, les administracions públiques (ajuntaments, MITMA...) i els experts del sector, entre d'altres. 

En les diferents sessions de treball que es duran a terme al llarg del 2022 d'aquesta futura taula, s'abordaran els principals temes sobre el disseny, la implantació i la gestió de serveis de motosharing: instruments per regular l'ús de l'espai públic, limitacions en operadors o llicències, temporalitat, àrees d'operació, zones restringides, exigències als operadors i als usuaris, règim sancionador, sistema de seguiment i plataformes de serveis, entre d'altres. 

L'AMB preveu celebrar una jornada introductòria amb experiències europees en la regulació dels serveis de mobilitat compartida. Entre els objectius d'aquesta jornada, s'analitzaran les característiques de regulació de diferents esquemes de serveis de motosharing existents. Entre d'altres ciutats i metròpolis, París serà una de les convidades. 

Entre les activitats previstes d'aquesta Taula s'inclou un període de participació ciutadana sobre el possible servei metropolità de moto elèctrica compartida. Previsiblement, aquest durarà uns quatre mesos, s'habilitarà un espai web específic i es recolliran les aportacions per incloure-les en el document de conclusions finals.

PMMU 2019-2024 i Acord de Govern per al mandat 2019-2023
Des de l'AMB es recorda que la mobilitat compartida és un tema estratègic per a l'organisme metropolità, atès que fomenta una mobilitat més sostenible. L'Acord de Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona per al mandat 2019-2023 de 25 de juliol del 2019 ja preveia l'impuls a l'atorgament coordinat i gestionat des de l'AMB de llicències per al desplegament de vehicles de mobilitat compartida en règim d'explotació econòmica que comporten una ocupació especial de la via pública dels municipis metropolitans. Així mateix, el Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU 2019-2024) també preveu que els desplaçaments amb mitjans de mobilitat compartida seran un element clau en el model de mobilitat de les grans metròpolis del futur i que l'AMB ha de promoure'n la implantació.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
Prova: $provaURL