L'AMB, juntament amb la Generalitat i les administracions locals, signa un acord històric amb Endesa per condonar el deute de 35.000 famílies vulnerables i regular la pobresa energètica

| Tema: Pobresa energètica

Endesa assumeix el 100 % del deute acumulat de les famílies vulnerables entre els anys 2015 i 2018 i el 50 % dels anys 2019 i 2020, mentre que la Generalitat i les administracions locals finançaran l'altre 50 % dels dos darrers anys
A partir de l'1 de gener de 2021 l'empresa subministradora es farà càrrec del 50 % del deute generat en el futur per pobresa energètica
Els acords amb Endesa serviran de model perquè l'Administració negociï la condonació del deute de famílies vulnerables amb la resta de companyies subministradores d'electricitat i gas

La Generalitat de Catalunya i les administracions locals han signat avui amb la companyia Endesa els acords per condonar el deute que acumulen milers de famílies vulnerables i per regular com fer front a la pobresa energètica. Amb aquests acords s'aconsegueix defensar els drets de les persones en situació de vulnerabilitat, protegir-les de cara al futur, i oferir seguretat jurídica als ens locals.

Concretament, la Generalitat i les administracions locals han signat amb la companyia Endesa l'acord per condonar el deute acumulat de 35.000 famílies vulnerables entre 2015 i 2020, així com el conveni per regular el cost de la pobresa energètica que es generi a partir de l'1 de gener de 2021, que la companyia assumirà en un 50 %. L'acord suposa la regulació, per primera vegada, de l'aplicació de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, que impedeix la interrupció dels subministraments energètics a les famílies vulnerables.

Gràcies a la Llei 24/2015, s'han impedit 63.000 talls elèctrics a famílies vulnerables a Catalunya, un pas necessari per defensar els drets més bàsics i la seguretat de milers de famílies. Però calia un conveni regulador de l'Administració amb les empreses subministradores per cancel·lar el deute generat des de l'aprovació de la llei i fins el 31 de desembre de 2020 i per regular la despesa generada per les situacions de pobresa energètica a partir de l'1 de gener de 2021. Segons Endesa, el deute acumulat des de l'aprovació de la llei el 2015 fins al 31 de desembre de 2020 ascendeix a 38.793.524 euros.

Amb els dos convenis signats avui, i que serviran de model per negociar amb la resta d'empreses subministradores de gas i electricitat, les administracions i les companyies es corresponsabilitzen de la despesa social que representa la pobresa energètica per protegir les persones vulnerables.

L'acord s'ha treballat i negociat a través la Taula per abordar la pobresa energètica, formada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el Departament d'Empresa i Coneixement, les quatre diputacions, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Federació de Municipis de Catalunya, l'Associació Catalana de Municipis, l'Aliança contra la Pobresa Energètica i la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

En paral·lel, l'AMB ha posat la pobresa energètica al centre de les polítiques socials. Per pal·liar-la, fins l'any 2019 hi va destinar 11 milions d'euros. "A més, l'any 2020, amb la creació del nou Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 i del Pla ApropAMB, es van posar a l'abast dels municipis un total de 24,6 milions d'euros per dur a terme, entre d'altres polítiques socials, mesures tant pal·liatives com preventives contra la pobresa energètica", ha apuntat durant la signatura de l'acord Héctor Santcovsky, director de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l'AMB.

Acord sobre la condonació del deute de les famílies en situació de risc d'exclusió residencial

La signatura d'aquest acord i del protocol de col·laboració entre les administracions públiques i Endesa comportarà la cancel·lació total del deute acumulat a 31 de desembre de 2020 per a les persones i famílies en situació de risc d'exclusió residencial. Endesa assumirà íntegrament el deute contret per aquestes persones i famílies vulnerables des de l'inici de l'entrada en vigor de la Llei 24/2015 (el 6 d'agost de 2015) fins al 31 de desembre de 2018.

Pel que fa al deute dels anys 2019 i 2020, el 50 % l'assumirà Endesa i l'altre 50 % les administracions signants. La part corresponent a les administracions l'assumiran la Generalitat (75 %) i les administracions supralocals (25 %). El pagament d'aquest 50 % del deute de 2019 i 2020 corresponent a l'Administració el realitzarà la Generalitat en tres abonaments d'igual quantia a Endesa al llarg dels propers dos anys i mig.

Prèviament, les administracions públiques hauran de verificar la informació i documentació facilitada per Endesa, per comprovar la vigència del deute i que, efectivament, les persones i famílies es troben en situació de risc d'exclusió residencial d'acord amb la Llei 24/2015. Les administracions es comprometen a verificar les dades del deute abans del 31 de maig de 2021.

Segons les dades aportades fins al moment per Endesa, es tractaria d'aproximadament 35.000 famílies en situació de vulnerabilitat social, amb un deute acumulat de 38.793.524 euros entre 2015 i 2020. D'aquesta quantia, el deute generat amb factures corresponents als anys 2019 i 2020 ascendeix a 21.316.964 euros.

Documents relacionats
Enllaços relacionats