Habitatges socials i treball compartit per a mares i fills sense llar a l'àrea del Besòs

La primera fase del pioner projecte Vesta proporcionarà llar i atenció social a 30 persones durant tres anys.
L'AMB contribueix al finançament de l'actuació amb l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Besòs. Entre tots tres hi aporten un 47 % del cost total, que supera el milió d'euros

Aquest dimarts, 23 de novembre, s'ha presentat públicament el projecte VESTA, un acord pioner per oferir acompanyament a dones amb infants a càrrec sense llar al Besòs. Es tracta d'una iniciativa conjunta i interadministrativa dels ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac, de les entitats del tercer sector Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Formació i Treball, Fundació Mambré i Sant Joan de Déu-Serveis Socials, i també del Consorci del Besòs. Compta amb el suport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i de l'Ajuntament de Barcelona. 

El projecte vol oferir una solució residencial digna i adequada a un col·lectiu doblement vulnerable: dones soles amb infants a càrrec que es troben sense llar i que fins ara residien en hostals, pensions o habitacions rellogades proporcionades pels ajuntaments de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Montcada i Reixac. Per poder-hi accedir, les participants han de tenir uns ingressos mínims i acceptar acompanyament social.

Vetllant per un acompanyament integral centrat en la persona que necessita refer la seva vida, l'acompanyament es concreta en tres dimensions:

  • Habitatge. Es buscarà i captarà habitatge per a les persones participants. La Fundació Mambré posarà a disposició del projecte els mitjans tècnics i recursos materials, i s'encarregarà de formalitzar i gestionar els contractes lloguer i del manteniment d'infraestructures.
  • Social. Els Serveis Socials dels ajuntaments implicats i l'equip de Sant Joan de Déu-Serveis Socials oferiran acompanyament social a les famílies participants i facilitaran l'accés als drets i serveis que els corresponen. A més, Càritas Diocesana de Barcelona els proporcionarà assessorament jurídic i acompanyament psicològic.
  • Laboral. S'oferiran itineraris individualitzats d'inserció laboral per a les dones participants per millorar la capacitació laboral i la inserció al mercat laboral. La Fundació Formació i Treball hi aportarà els mitjans tècnics i els recursos materials al seu abast.
30 persones se'n beneficiaran fins al 2024
Durant la prova pilot del programa es podran atendre 30 persones simultàniament. Després d'un període de tres anys es comprovarà l'eficàcia del treball compartit entre totes les institucions esmentades. En el moment de l'inici del projecte, s'ha previst la següent distribució de recursos per municipis:

Ajuntament  N. unitats familiars  N. persones
Badalona 4 12
Santa Coloma de Gramenet 2 6
Sant Adrià de Besòs 2 6
Montcada i Reixac 2 6

El projecte es posa en marxa amb la voluntat de replicar aquesta fórmula en altres territoris, i estendre's de manera més generalitzada a la mateixa zona del Besòs. La vicepresidenta de l'Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, Montserrat Ballarín, remarca la importància "d'arribar entre tots allà on no podem arribar sols". I exposa: "és important demostrar que el model de col·laboració entre administracions i entitats es pot implementar en altres àmbits de la metròpolis de Barcelona amb característiques similars".

Cost i finançament
El cost total màxim del projecte VESTA previst per als propers tres anys és d'1.011.536,70 €. D'aquest total, l'AMB, l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci del Besòs n'aporten el 47,21 %, les entitats del tercer sector (Càritas Diocesana de Barcelona, Fundació Formació i Treball, Fundació Mambré i Sant Joan de Déu-Serveis Socials) hi aporten el 10 % i els ajuntaments dels municipis participants, el 42,79 % restant (de manera proporcional al nombre de persones que incorporen al projecte).

2021 2022 2023 2024 TOTAL
96.162,11 € 334.644,15 €  339.663,82 €   241.066,62 € 1.011.536,70 €

El sensellarisme femení és una problema especialment invisibilitzat arreu, també al Besòs, un territori d'alta complexitat i vulnerabilitat social. El sensellarisme porta les dones a cercar diferents espais abans de pernoctar al carrer: cases de familiars i amics, pensions, cases d'acollida o habitacions subarrendades. Totes, però, són habitatges insegurs des d'una perspectiva temporal, jurídica i emocional. Es tracta, per tant, de dones amb fills a càrrec que tenen moltes dificultats per dur a terme les activitats del seu dia a dia.  

Documents relacionats
Enllaços relacionats