Front comú entre les administracions per fer front a la falta d'habitatge de lloguer assequible a la metròpolis de Barcelona

Signat un protocol entre l'AMB, el Govern de l'Estat i la Generalitat de Catalunya, per fomentar la promoció d'habitatges en règim de lloguer assequible al territori metropolità.
L'objectiu immediat de l'acord és la nova construcció de 1.206 habitatges de lloguer inclosos dins del Pla per al lloguer assequible, d'àmbit estatal.
L'AMB ja compta, mitjançant l'IMPSOL, amb 1.300 habitatges amb protecció oficial en diferents fases d'execució.
La creació de la societat publicoprivada Habitatge Metròpolis Barcelona, per part de l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona, preveu la construcció de 4.500 habitatges més destinats a lloguer assequible en un termini de 6 anys

Avui, 11 de desembre, Antonio Balmón, vicepresident executiu de l'AMB, s'ha reunit amb José Luis Ábalos, ministre de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, i amb Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per signar un protocol de col·laboració entre les tres administracions. L'objectiu d'aquest acord és fomentar la construcció d'habitatges al territori metropolità, per ser gestionats en règim de lloguer a preus assequibles.

El protocol signat avui facilitarà que l'AMB i la Generalitat de Catalunya posin en coneixement de l'esmentat Ministeri el sòl disponible per a la construcció d'habitatge d'aquest tipus. Gràcies a aquesta col·laboració, el territori metropolità es podrà beneficiar del "Pla per al lloguer assequible" posat en marxa pel Govern de l'Estat, que té com a objectiu a curt termini incrementar en 20.000 els habitatges disponibles per a lloguer social, ja siguin construïts amb fons públics com mitjançant la col·laboració publicoprivada.

El pressupost i els terminis d'execució de les futures promocions es concretaran en cada cas amb la signatura de convenis específics, novament entre les tres administracions.
Durant la presentació del protocol, Antonio Balmón ha declarat que "el pacte que signem avui dona solidesa a les polítiques metropolitanes d'habitatge. No és només una voluntat, sinó una planificació que serà realitat gràcies als pressupostos de l'Estat. La musculatura econòmica de les administracions locals pot resoldre emergències relatives a la vulnerabilitat social, però no és prou potent per afrontar el foment de l'habitatge necessari. Ara, amb la presència del govern de l'Estat i de la Generalitat, aquesta realitat està molt més a prop".

Els habitatges que resultin d'aquesta col·laboració s'edificaran sobre sòl de titularitat pública, tindran una renda o preu limitat i seran ocupats per famílies o unitats de convivència amb recursos limitats que es trobin en situació d'especial vulnerabilitat.

L'habitatge, una necessitat bàsica

El problema de grans sectors de població de la metròpolis de Barcelona per accedir a un habitatge digne i a un preu assequible és una de les principals dificultats que actualment afecten aquest territori. L'escassetat d'habitatge construït i l'augment dels preus, combinats amb els efectes d'una crisi econòmica encara present, fan impossible que moltes persones puguin exercir aquest dret bàsic. Segons els estudis específics realitzats, l'àrea metropolitana de Barcelona és un dels territoris de l'Estat espanyol amb un fort desajust entre demanda, oferta i preu.

La pandèmia de la covid-19, a més, ha agreujat el problema per a moltes famílies, amb greus efectes tant a nivell sanitari com econòmic.

L'AMB, conscient d'aquestes dificultats, ja té un ampli programa de construcció d'habitatge assequible i de qualitat. A través de l'IMPSOL (Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial) està promovent més de 1.300 habitatges amb protecció oficial que es troben en diferents fases d'execució.

D'altra banda, s'ha constituït la societat HMB, SA (Habitatge Metròpolis Barcelona) juntament amb l'Ajuntament de Barcelona. La finalitat d'aquest operador és construir 4.500 habitatges destinats a lloguer en un període màxim de sis anys, mitjançant un model de col·laboració publicoprivat. En aquest moment la selecció del soci privat està en procés i la previsió és que s'incorpori a la societat a finals del primer trimestre del 2021 i s'iniciï l'activitat. Així mateix, l'AMB també està posant en marxa, mitjançant altres mecanismes de col·laboració publicoprivada (concessió de sòl), la construcció 1.500 habitatges més de lloguer amb protecció oficial.

Documents relacionats
Enllaços relacionats
On
Marker
Seu de l'AMB Barcelona