)

Finalitza la urbanització del nou barri 'Les guardioles' de Molins de Rei, que tindrà 196 habitatges públics fets per l'AMB-IMPSOL

| Tema: Habitatge

La transformació ha permès millorar la connexió entre diferents barris, incrementar els espais verds i facilitar l'accés al parc de Collserola

Tant la mateixa urbanització com els edificis promoguts per l'IMPSOL es caracteritzen per la qualitat arquitectònica, el respecte al medi ambient i un disseny que té en compte la perspectiva de gènere

Barri 'Les Guardioles'

El nou barri de les Guardioles pràcticament ja està enllestit. L'AMB a través de l'IMPSOL ha executat les obres d'urbanització d'aquest sector, que ha dut a terme l'empresa ROGASA. Aquestes actuacions completen la fase 1, finalitzada l'estiu del 2021. L'IMPSOL també promou 196 habitatges protegits, amb la construcció de tres promocions que es troben en diferents fases de projecte.

Les intervencions més rellevants d'aquesta segona fase han estat les següents:

 

  • El sistema viari, la xarxa de carrers (que enllaça amb els ja existents) i l'extensió de tots els subministraments bàsics necessaris (xarxes d'aigua, llum i gas).
  • Els espais lliures, que s'han disposat amb dos criteris bàsics: la relació amb el parc de Collserola i la creació de diversos espais de lleure urbans. Així, el 40 % de la superfície total de la urbanització seran espais verds. 
  • La connexió amb el barri de l'Àngel a través d'un vial de doble circulació i una vorera àmplia.

El nou barri de les Guardioles té una extensió de gairebé 13 ha i completa el teixit urbà de la vila entre el barri de la Riera Bonet i el barri de les Conserves. Aquest nou desenvolupament afavoreix la construcció d'habitatge protegit, la creació de zones verdes i l'ampliació d'equipaments públics.

 

 

 

Dades generals de la urbanització de les Guardioles
Superfície total del sector129.876 m2
Zones verdes53.571 m2
Equipaments 25.976 m2
Residencial (lliure + HPO)    50.820 m2
Comercial (mínim) 2.000 m2
Màxim habitatges lliures  317 unitats
Màxim habitatges protegits 363 unitats


Nou barri que consolida el dret a l'habitatge

La nova urbanització tindrà un total de 680 habitatges, la meitat dels quals seran amb protecció oficial. D'aquests, 196 els impulsen l'AMB-IMPSOL amb la construcció de tres promocions.

Actualment s'estan fent les obres de la segona fase de l'edificació de la primera promoció, que es preveu que s'enllesteixi el juliol del 2023. Es tracta de 61 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer.

La primera fase d'aquesta promoció va finalitzar el maig del 2021, quan es van lliurar els primers 56 habitatges amb protecció oficial.

L'Ajuntament de Molins de Rei i l'AMB, a través de l'IMPSOL, estan treballant per seguir construint habitatge públic. D'aquí a pocs mesos es formalitzarà la transmissió de les parcel·les R10 i R13 segons el conveni de cessió que es va signar el juny del 2022 amb l'objectiu de construir dues noves promocions de lloguer protegit, amb 44 i 35 habitatges respectivament.

 

 

Documents relacionats
Prova: $provaURL