En marxa la segona fase de restauració paisagística a l'estanyol de la Guinardera de Sant Cugat del Vallès

| Tema: Espais públics urbans

Amb un pressupost de 429.167 €, s’actuarà sobre 28.400 m2 de superfície per afegir-hi vegetació i fer-hi nous camins i zones d’ús social
L’objectiu és compatibilitzar la preservació ecològica i ambiental amb els usos socials i lúdics
Les obres, que s’acabaran d’aquí tres mesos i mig, formen part del Pla de sostenibilitat ambiental (PSA)

L'estanyol de la Guinardera

L’AMB ja ha posat en marxa les intervencions a l’estanyol de la Guinardera de Sant Cugat del Vallès per a la millora paisatgística i ecològica d’aquest punt d’aigua i per reordenar els usos socials del seu entorn. El projecte compta amb un pressupost de 429.167 € i forma part del Pla de sostenibilitat ambiental PSA

Les principals actuacions previstes que es duran a terme en aquesta segona fase són les següents:

  • Revegetació dels marges: creació d’un canyissar a l’entrada de la bassa, que envairà tot l’àmbit fins a la profunditat de l’estanyol.
  • Millora de la vegetació, amb eliminació de rebrots de canya que han aparegut en els últims mesos.
  • Moviments i contenció de terres, per tal de marcar el camí i altres elements d’accés a l’estanyol. Es col·locaran camins de sauló consolidat i elements de contenció constituïts per gabions.
  • Creació d’un camí perimetral al voltant de l’estanyol i de nous camins d’accés.
  • Instal·lació de miradors elevats respecte a la làmina d’aigua.
  • Creació de zones d’estada, com ara extensions de gespa, platja de graves o zones d’ús més intensiu en forma de grades.
  • Proteccions del pas i les caigudes, amb tanques de fusta integrades en el paisatge.
  • Senyalització i cartells de sensibilització ambiental on s’explicaran els valors de l’estanyol, la fauna i flora exòtiques i les normes d’ús de l’espai.

 

Context i antecedents

L’estany de la Guinardera està situat al nord-oest del terme municipal de Sant Cugat del Vallès, concretament a l’encreuament entre l’avinguda d’Europa (a l’oest) i l’avinguda de la Via Augusta (al nord).

Es tracta d’un punt d’aigua creat com a estany paisatgístic en el marc del desenvolupament de l’entorn de la Guinardera, zona on s’hi ubiquen diverses empreses, zones comercials i equipaments esportius, seguint la línia d’altres àrees de desenvolupament econòmic a nivell europeu

El projecte original és una iniciativa de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en el marc del Pla parcial del sector La Guinardera i de l’ordenació dels parcs i les zones verdes de l’àmbit del Pla. Aquest projecte protegeix la riera de La Guinardera, ja que l’inclou dins del sistema de parcs i en preserva l’arbrat existent. Així mateix, ordena les zones verdes d’acord amb un model de gran parc extensiu que ocupa la totalitat del sector.

S’hi diferencien cinc zones de vegetació: bosc perennifoli, pradera, arbreda caducifòlia, bosc de ribera i àrea central. Les plantacions s’alimenten de l’aigua de reg que prové de l’estany, format per regular la recollida d’aigües de la riera de la Guinardera.

L’any 2016 es va redactar el projecte “Restauració paisatgística, ordenació i millora ambiental dels entorns de l’estanyol de la Guinardera”. A causa del seu  elevat import, l’execució es va dividir en dues fases. La primera fase es va centrar en la millora morfològica de la bassa i la restitució completa de la impermeabilització. L’objectiu principal va ser renovar l’estanyol per tal que es pogués omplir de nou. Es van reservar les actuacions de revegetació i d’ordenació de l’ús social per a una segona fase.

Enllaços relacionats
On
Marker
Estany de la Guinardera Sant Cugat del Vallès