Els temporals de Setmana Santa deixen les platges metropolitanes en fragilitat màxima: fins a 25 metres menys d’amplada, esvorancs de tres metres de profunditat i equipaments malmesos

| Tema: Platges

La planificació és cada cop més complexa perquè s’encavalquen temporals forts amb primaveres cada vegada més estiuenques

La reducció de l’amplada de les platges en zones de Montgat, Badalona i Viladecans no té precedents

La borrasca Nelson ha provocat una Setmana Santa complicada a les platges metropolitanes, amb onatge constant de tres metres d’alçada, ones que han arribat als cinc metres i vents persistents del sud-oest. Moltes platges del litoral metropolità sud han quedat completament inundades. Daniel Palacios, cap del Servei de Platges de l’AMB diu que “hem detectat un increment de temporals de sud-oest, que fa anys eren menys freqüents al litoral metropolità. Aquesta configuració impacta molt més a les platges perquè la seva morfologia està habituada a un clima marítim de règims de llevant. Enguany, no s’ha produït cap temporal de component est i les situacions de garbí han estat continuades durant tot l’hivern, des del novembre fins ara”. “La novetat que hem constatat és un increment de la regressió amb onatge continuat de garbí d’un o dos metres d’alçada, el qual erosiona molt més les platges”, afirma.

L’AMB ha estat treballant contínuament aquests dies amb una triple missió: vetllar per la seguretat dels usuaris en aquests espais públics, salvaguardar-hi el màxim d’equipaments i restablir-hi la normalitat en la mesura del possible, dins del context de regressió extrema de les platges.

Les tasques que s’hi han portat a terme són les següents:

 • Obertura de rases abans de les precipitacions, per tal de canalitzar l’aigua de les rieres cap al Mediterrani i evitar la inundació de l’esplanada sorrenca.
 • Retirada del mobiliari més pròxim a la primera línia de costa.
 • Monitorització de les incidències de l’onatge sobre els equipaments i el mobiliari.
 • Abalisament dels elements o mobiliari fix malmès per l’onatge, com les passeres d’accés o les dutxes.
 • Recuperació d’elements desplaçats, com les passeres d’accés.
 • Reubicació de més de 300 metres de passeres, un pal de megafonia i pals de bandera.
 • Restauració de 600 metres de tancaments de zones dunars.

Les afectacions més importants d’aquest últim temporal són les següents:

 • Montgat: pèrdua completa de la platja de les Barques, que era l’única que encara tenia una mica d’amplada. Retrocés important de les obres d'emergència al sector de l’escullera. A la zona nord, al sud de la riera d'en Font, l’erosió arriba al peu del ferrocarril. Hi ha una plataforma de dutxa afectada.
 • Badalona: retrocessos superiors als 20 metres en alguns punts i esvorancs de tres metres de profunditat. Les platges més afectades són la del Coco, la del Pont del Petroli, la de l’Estació i la del Pont d’en Botifarreta. Pel que fa als equipaments, hi ha dues plataformes de dutxa totalment descalçades i malmeses i un contenidor semisoterrat trencat.
 • Barcelona: la platja de Sant Sebastià és la més afectada. S’ha produït un basculament important de la sorra de les platges des de ponent cap a llevant a causa del flux de garbí, que ha provocat el desplaçament de mobiliari.
 • Viladecans: reducció de fins a 25 metres d’amplada de platja i trencament de 600 metres de pal i corda dels sistemes dunars.
 • Castelldefels: inundació de més de 200.000 m2 de superfície a la platja del Baixador i 30 metres de passeres de fusta malmeses. 

L’AMB ha demanat una reunió urgent amb el Ministeri per a la Transició Ecològicaque és la principal administració responsable,  per abordar aquesta situació d’emergència al litoral metropolità i buscar solucions concretes, tal i com ja ha reclamat en reiterades ocasions.

 

Els temporals forts s’alternen amb estius que s’avancen a la primavera

El canvi climàtic i una dinàmica atmosfèrica alterada a les nostres latituds estan implicant oscil·lacions brusques en la successió de les estacions de l’any i en la “normalitat climàtica” que coneixíem fins ara. Aquesta realitat, juntament amb la d’una costa altament artificial per construccions com els ports o els espigons, tenen implicacions en la gestió integral de les platges, ja que la preparació de la temporada alta se solapa amb l’arribada de temporals forts com la Borrasca Nelson, fet que requereix una planificació més complexa i exhaustiva. A l’igual que succeeix en altres regions mediterrànies, les infraestructures i altres intervencions que s’han fet en el litoral metropolità al llarg de les darreres dècades també provoquen una falta de reposició natural de la sorra a les nostres platges.

Així, el muntatge de mobiliari i equipaments per a la temporada de bany, que l’AMB ha accelerat davant la previsió d’una primavera càlida, s’ha vist entorpida per aquests temporals, que han requerit la retirada ràpida de moltes instal·lacions per disminuir-hi els danys.

Una situació semblant succeeix a finals de la temporada de bany: l’estiu s’allarga a la tardor i alhora els temporals marítims tendeixen a arribar de manera més prematura.  Es produeix un reajustament en el calendari de desmuntatge i una reordenació de l’espai públic amb una doble estratègia: minimitzar els danys davant dels temporals més prematurs i, alhora, mantenir els serveis i les instal·lacions bàsiques per la prolongació de l’estiu.

Daniel Palacios, cap del Servei de Platges de l’AMB, destaca que “les platges han patit molt perquè ja es troben en un estat de feblesa i fragilitat molt important. Les afectacions dels temporals cada vegada són més grans per la vulnerabilitat estructural d’aquests espais”.

Enllaços relacionats