El salari de referència metropolità continua pujant i se situa als 1.516 euros mensuals

| Tema: Indicadors

Les despeses relacionades amb l’habitatge (lloguer o hipoteca i factures) s’enduen el 45 % del pressupost de necessitats bàsiques. El 43 % de les llars de l’àrea metropolitana de Barcelona es troben per sota d’aquest pressupost. L’AMB calcula el salari de vida amb l’objectiu de determinar la remuneració suficient perquè una persona que treballi i la seva família puguin viure dignament

Com cada any des del 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha actualitzat el salari de referència metropolità amb l’objectiu de fer visibles les variacions dels preus dels béns i serveis que componen la cistella de necessitats bàsiques i reflectir, així, com afecta l’evolució de l’economia en els costos de vida de la població. Enguany, el càlcul del salari de referència metropolità ha estat elaborat per les consultores Daleph i Ksnet.

 

 

El salari de referència mitjà a la metròpolis de Barcelona va ser, durant el 2023, de 1.516,73 €/mes.

Això suposa que les famílies de l’àrea metropolitana van necessitar un 4,76 % més que l’any 2022 per fer front a les necessitats bàsiques de les llars. Aquell any, el salari de referència metropolità es va situar en 1.447,49 €/mes.

La pujada en els preus de l’alimentacio? i les despeses de la llar va provocar que el 2023 calguessin més diners per fer front al cistell de la compra i a les necessitats bàsiques que l’any anterior, amb una pujada del pressupost del 10 % i del 8,1 %, respectivament.

L’any 2023 fer la compra va ser, de mitjana, 56,38 €/mes més car que l’any 2022, i pagar els subministraments (aigua, llum, gas i telèfon) va costar 19,87 €/mes menys. Amb tot, les despeses associades a l’alimentació i els subministraments van representar el 34 % del salari de referència.

Per al conjunt de llars metropolitanes, el 2023 les despeses relacionades amb el lloguer o la hipoteca es van mantenir com l’any anterior i van suposar el 34 % del total del pressupost de necessitats bàsiques. No obstant això, si a aquesta partida s’hi sumen les despeses de la llar (11 %), l’habitatge s’endú el 45 % del pressupost de necessitats bàsiques.

Pagar el transport va costar menys. Concretament, s’hi va destinar un 2 % del pressupost de necessitats bàsiques. La rebaixa substancial dels títols de transport públic impulsada pel govern estatal i reforçada per les administracions competents, incloent-hi la gratuïtat de Rodalies, són els principals motius que aquesta partida s’hagi reduït des del 2021. 

Destaca l’augment del pressupost destinat a les despeses extraordinàries, com ara millores a l’interior de l’habitatge o compra d’electrodomèstics, que es va elevar fins a un 18 %, tres punts percentuals més que l’any 2022.

El càlcul del salari de referència, com en les edicions anteriors, s’ha efectuat per a tres àmbits territorials: el conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona, l’àrea metropolitana de Barcelona excloent-ne la capital i, finalment, Barcelona ciutat.

 

 

 

 

  AMB AMB sense Barcelona Barcelona ciutat
2016 1.048,87 € 1.032,53 € 1.088,56 €
2017 1.139,17 € 1.102,62 € 1.206,91 €
2018 1.263,03 € 1.219,14 € 1.347,09 €
2019 1.321,53 € 1.271,72 € 1.417,78 €
2020 1.322,52 € 1.268,42 € 1.420,63 €
2021 1.345,48 € 1.302,50 € 1.435,26 €
2022 1.447,49 € 1.394,93 € 1.552,08 €
2023 1.516,73 € 1.452,90 € 1.638,56 €
Evolució 2016 - 2023 44,6 % 40,7 % 50,5 %

 

 

Des del 2016, primer any de la sèrie estadística, el salari de referència metropolità al conjunt de l’àrea metropolitana de Barcelona ha augmentat el 44,6 %.

Cal tenir en compte que aquest càlcul es fa per als diversos tipus de llars existents.

 

Llars per sota del pressupost

En aquesta edició, s’ha fet una aproximació al nombre de llars de l’àmbit metropolità que es troben per sota del pressupost de necessitats bàsiques. Segons dades de les estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) de l’Institut Metròpoli per als anys 2021 i 2022 (últimes dades disponibles), al voltant del 43 % de les llars de l’àrea metropolitana de Barcelona es troben per sota d’aquesta xifra.

Aquest percentatge e?s superior per a les llars de Barcelona (45 %) i algun punt per sota per a la resta de l’àrea metropolitana, sense comptar amb Barcelona (41 %). Els percentatges me?s alts de llars que es troben per sota del pressupost de necessitats ba?siques so?n els d’una persona sola amb fills a ca?rrec, seguit de les llars compostes per una persona sola. Aquests percentatges es redueixen considerablement amb el cas de llars de tres adults sense fills o d’una parella sense fills.

El salari de referència metropolità (SRM) o salari de vida té com a objectiu principal determinar la remuneració que es considera suficient perquè una persona que treballi i la seva família puguin viure dignament. L’indicador dona visibilitat al fet que moltes persones, tot i tenir feina, no ingressen prou diners per mantenir el nucli familiar. El SRM es calcula fent un pressupost de les necessitats bàsiques que permeten una vida digna i dividint-lo entre les persones adultes de llars en les quals algun membre treballa.

Enllaços relacionats
Estudis relacionats