El salari de referència metropolità augmenta un 1,74 % i se situa en 1.345 euros mensuals

| Tema: Economia

L'AMB calcula el salari de vida amb l'objectiu de determinar la remuneració suficient perquè una persona que treballi i la seva família puguin viure dignament. El total de despeses associades a la llar puja fins al 47 % si s'hi afegeixen els subministraments (aigua, llum, gas i telèfon)

Infografia

L'AMB ha publicat l'actualització del salari de referència metropolità (SRM) corresponent a l'any 2021, així com el càlcul del pressupost necessari per fer front a les necessitats bàsiques de les llars. Les dades mostren que el salari de referència mitjà a la metròpolis de Barcelona durant el 2021 ha estat de 1.345,48 €/mes, dada que suposa un augment de l'1,74 % respecte a l'any 2020, quan el SRM es va situar en 1.322,52 €/mes. Des del 2016, primer any de la sèrie estadística, el salari de referència metropolità ha augmentat el 28,3 %.

El salari de referència o salari de vida té com a objectiu principal determinar la remuneració que es considera suficient perquè una persona que treballi i la seva família puguin viure dignament. L'indicador dona visibilitat al fet que moltes persones, tot i tenir feina, no ingressen prou diners per mantenir el nucli familiar. El SRM es calcula fent un pressupost de les necessitats bàsiques que permeten una vida digna: habitatge, transport, educació,  vestuari, oci, etc.

Els càlculs, com en les edicions anteriors, s'han efectuat per a tres àmbits territorials: el conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona excloent-ne la capital i, finalment, Barcelona ciutat.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Evolució 2016-2020
Barcelona ciutat 1.088,56 € 1.206,91 € 1.347,09 € 1.417,78 € 1.420,63 € 1.435,26 € 31,8 %
AMB sense Barcelona 1.032,53 € 1.102,62 € 1.219,14 € 1.271,72 € 1.268,42 € 1.302,50 € 26,1 %
AMB 1.048,87 € 1.139,17 € 1.263,03 € 1.321,53 € 1.322,52 € 1.345,48 € 28,3 %

Cal tenir en compte que aquest càlcul es fa per a diversos tipus de llars existents al conjunt de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Llar unipersonal 1.553,83 €
Persona sola amb fills 2.220,85 €
Dos adults 1.021,27 €
Parella sense fills 1.054,78 €
Parella amb un fill 1.297,46 €
Parella amb dos o més fills 1.547,25 €
Llars de tres adults sense fills 834,16 €
Llars de tres adults amb fills 1.131,25 €
Total ponderat 1.345,48 €

Per al conjunt de llars metropolitanes, les despeses relacionades amb el lloguer o la hipoteca suposen el 36 % del total del pressupost de necessitats bàsiques, dos punts percentuals més que el 2020. El total de despeses associades a la llar puja fins al 47 % si s'hi afegeixen els subministraments (aigua, llum, gas i telèfon). El pressupost per a la compra d'aliments i begudes es manté en el 20 % i el destinat a les despeses extraordinàries, com ara millores a l'interior de l'habitatge o compra d'electrodomèstics, es pondera en el 15 %.

Gràfic Pes de cada partida en el pressupost de necessitats bàsiques – Total AMB


Aquest any, a més, s'ha comparat el SRM amb l'ingrés mínim vital (IMV). Els resultats han mostrat que l'IMV se situa a una distància considerable tant del SRM com del pressupost de necessitats bàsiques. Per exemple, mentre que el SRM per a una parella amb un fill és de 1.297 €, l'IMV està vora els 430 €.

Estudis relacionats