El nou portal de transparència de l’AMB garanteix el dret a la informació amb més de 700 pàgines de dades sobre l’administració

| Tema: Transparència

La renovació d'aquesta eina amplia els seus continguts en un 67 %, i el nombre de fitxes d'informació pública en més d'un 50 %

La nova versió del portal també és més accessible i fàcil d'usar, agilitza les consultes i s'adapta plenament a tots els dispositius mòbils

El lloc web reuneix i permet descarregar articles, estudis, informes, memòries, plans i programes que ja estaven publicats de manera separada

L'AMB, a través de la seva Agència de Transparència, ha renovat de manera integral el seu portal de transparència, l'eina d'accés a la informació sobre l'Administració metropolitana que ha estat en servei des del març del 2016. La nova plataforma, que ja està en funcionament, incorpora diversos canvis tecnològics que milloren l'experiència d'usuari ila consoliden com a mitjà d'accés a les dades públiques de l'AMB i a les polítiques metropolitanes de transparència i integritat.

En l'àmbit tecnològic, el nou web és plenament adaptable a dispositius mòbils, millora els nivells d'accessibilitat i usabilitat, incorpora noves funcions i reorganitza totalment les més de 700 pàgines per facilitar-ne la localització als usuaris. El portal també ha estat sotmès a un redisseny complet, que en facilita la consulta i la lectura.

La renovació del portal implica la revisió i actualització de tots els continguts, amplia l'accés a la informació que ha de ser objecte de publicitat activa, fa públic el registre de sol·licituds d'accés a la informació pública, incorpora nous instruments d'integritat institucional i prevenció del frau i potencia l'accés als diversos materials de formació i sensibilització, com publicacions, vídeos i materials divulgatius de les activitats formatives per promoure'n la reutilització.

Tota la informació que estava publicada a l'antic portal de transparència segueix sent pública en la nova versió, que, a més, ofereix un volum de dades i d'informació molt superior (743 pàgines en català, castellà i anglès; un 67 % més que l'antic portal (445 pàgines), i 138 fitxes d'informació pública; més del doble que l'anterior, que en tenia 64). El nou portal facilita la localització de la informació a través d'un cercador específic d'informació pública que permet filtrar per categories, servei responsable i grau de disponibilitat de la informació. Així mateix, s'han millorat l'arquitectura de la informació i els sistemes de navegació per facilitar l'accés a tots els continguts.

La nova plataforma aprofundeix en la transparència de l'AMB fins al punt de divulgar informació que està pendent de ser publicada, com el pla anual normatiu, el catàleg de dades i documents interoperables, el pla anual de programació de la contractació i la rendició de comptes de les subvencions i ajuts públics atorgats.


Impuls de la transparència i el dret a la informació

La principal novetat del portal és l'apartat sobre informació pública, a través del qual es dona compliment a l'obligació de l'AMB de publicar de manera proactiva una sèrie d'informacions que han de ser objecte de transparència.

En la mateixa línia que estan seguint diverses administracions públiques, el portal de transparència ha deixat de ser un repositori d'informació, documentació i dades per passar a ser una guia que recull totes les fonts i facilita la localització de la informació que està publicada en altres apartats del web corporatiu de l'AMB, als butlletins oficials o als webs d'altres administracions o òrgans de supervisió i control. Cada fitxa de publicitat activa indica la disponibilitat de la informació que ha de ser objecte de transparència, els enllaços al web corporatiu i a les diverses fonts addicionals, la freqüència d'actualització, el seu format i el servei responsable de la informació en qüestió. A més, el nou catàleg de publicacions recull els articles, estudis, informes, recomanacions, memòries, plans i programes, etc. que ja estaven publicats per separat, de manera que constitueix la biblioteca digital de l'AMB sobre transparència, integritat pública i bon govern, amb 132 documents.

Addicionalment a la informació que l'AMB ja publica directament, des del reconeixement legal del dret d'accés a la informació pública amb l'aprovació de les lleis de transparència dels anys 2013 i 2014, l'AMB ha rebut més de 500 sol·licituds d'informació que s'han anat incrementant de manera sostinguda fins a les 109 de l'any 2022. Els temes sobre els quals s'han rebut consultes fan referència a mobilitat i transports, aigua, residus, funcionament intern de l'AMB, cohesió social, planejament urbanístic, espai públic, canvi climàtic, promoció econòmica, habitatge i infraestructures.

Juntament amb la renovació del portal de transparència, l'AMB ha llançat una campanya digital amb el lema #DretASaber per posar en valor el dret d'accés a la informació pública com un instrument de la ciutadania per tenir més coneixement de les polítiques i la gestió de l'Administració metropolitana i difondre el nou portal com a plataforma per poder exercir aquest dret de manera àgil i senzilla.

Documents relacionats
Enllaços relacionats