El desmuntatge de les platges metropolitanes, accelerat per un octubre d'extrems: tres temporals forts i rècords històrics de calor

| Tema: Platges

Rècords de freqüentació a les platges metropolitanes durant els mesos de setembre i octubre han fet posposar part del desmuntatge de les instal·lacions
La successió de tres temporals marítims ha fet accelerar el desmuntatge d’equipaments
Al llarg d’aquest novembre finalitzarà el Pla de desmuntatge, amb el desplaçament i retirada dels aparcaments per a bicicletes
Les platges metropolitanes són utilitzades anualment per més d’onze milions de persones

Desmuntatge platges

Un octubre extremament càlid que s’ha combinat amb la successió de tres temporals marítims importants ha condicionat el desmuntatge del mobiliari i equipaments de les platges metropolitanes de cara a la temporada baixa.

La prolongació de l’estiu cap a la tardor ha implicat l’ajornament d’algunes tasques de retirada d’instal·lacions a causa de l’intens ús de les platges durant aquesta primera meitat de l’estació. Per altra banda, l’arribada sobtada dels temporals Aline (20 d’octubre), Bernard (23 d’octubre) i Ciaran (3 de novembre) han provocat onades de més de 4 metres i afectacions importants en alguns punts: regressió forta a la platja de la Nova Icària de Barcelona fins al punt que s’ha enfonsat el passeig, regressió important a les platges de Montgat –de més de 40 metres alguns dies a la platja de les Barques–, així com la inundació dels sistemes dunars de Castelldefels.

La concatenació de temporals amb onatge intens provoca una erosió de les platges sense possibilitat de recuperar-se de manera natural. Davant d’aquesta arribada sobtada dels temporals es va accelerar l'última fase del desmuntatge d’equipaments.

Les intervencions més importants d’aquest Pla de desmuntatge són les següents:

 • Desmuntatge de pèrgoles (14 unitats) d’accessos amb ajuda al bany.
 • Desmuntatge de passeres adaptades (1.200 m lineals), plataformes de fusta, passeres enrotllables i senyalització en els punts d’ajuda al bany, que va finalitzar el 10 d’octubre.
 • Desmuntatge dels mòduls de salvament i de primers auxilis (18 mòduls de primers auxilis), que va finalitzar el 30 d’octubre.
 • Retirada de cadires de vigilància (31 unitats), el mes de setembre.
 • Desmuntatge dels lavabos i vestidors adaptats i dels senyals de serveis (12 d’adaptats + 14 d’estàndard).
 • Retirada d’abalisaments marins (més de 30 km):
  • 25 km d’abalisament de zones de bany
  • 15 canals de sortida d’embarcacions (més de 6 km)
  • 15 abalisaments d’espigons i esculleres
  • Abalisaments de protecció ambiental (500 m)
  • 16 punts de boies d’ajuda al bany i 6 punts de delimitació de platges de gossos
 • Retirada de papereres (180 unitats).
 • Retirada parcial de passeres (uns 800 m lineals), que s’han retallat per evitar la zona més afectada pels temporals d’hivern, tot i que se n’ha deixat una part per donar servei en temporada baixa.
 • Retirada d’elements de senyalització de serveis, abalisaments, etc. (més de 70 unitats).
 • Desplaçament i retirada dels aparcaments per a bicicletes (175 unitats), que és l’última fase, durant el mes de novembre.

A banda de les instal·lacions que es retiren cada any, la regressió de les platges i la successió dels últims temporals han requerit ampliar el volum d’elements retirats: passeres, plataformes de fusta i elements de senyalització que habitualment es quedaven a la platja.

Tot i la retirada de tots aquests elements, una gran part dels equipaments continuaran a disposició dels usuaris que també van a les platges durant la tardor i l’hivern, ja que durant temporada baixa les platges també són un espai públic molt utilitzat per la ciutadania per apropar-se a la natura, anar-hi amb els nens o els amics, fer esport...

Planificació adaptada a la crisi climàtica: regressió de sorra, calor fora d’època i temporals més prematurs

Habitualment, un cop finalitzat el servei de socorrisme a les platges, l’AMB començava les tasques de retirada i desmuntatge de mobiliari per adequar-les durant la temporada baixa a mitjans de setembre.

Al llarg dels últims anys, s’ha produït una reorganització d’aquest calendari per donar servei als usuaris davant la prolongació de l’estiu cap als mesos de tardor i, alhora, minimitzar els danys derivats de possibles temporals que ocorren més prematurament i alternats amb dies d’altes temperatures.

La regressió estructural del litoral ha implicat la reducció de l’amplada de les platges i algunes modificacions en els pendents, cosa que fa augmentar la vulnerabilitat i l’exposició de les diferents instal·lacions, les quals fa anys se situaven més a prop del mar. Per aquest motiu, s’ha incrementat la superfície de neteja manual, ja que no es pot fer mecànicament en platges afectades per la regressió: els forts pendents, la reducció d’amplades i les roques o restes de runa impossibiliten el pas de màquines amb condicions de seguretat.

L’AMB deixa lliures de mobiliari i equipaments les dues primeres franges més pròximes a primera línia de mar, que són les més vulnerables en cas que es produeixin temporals i, per tant, es redueixen els danys i les possibles afectacions.