El cost final dels danys derivats del temporal Glòria a la metròpolis de Barcelona és de gairebé 3 milions d'euros

| Tema: AMB

Les afectacions més importants s'han produït a l'espai fluvial del riu Llobregat.

Afectacions del temporal Glòria

L'AMB xifra en 2.997.173 € els danys derivats del temporal Glòria sobre els diferents serveis públics, infraestructures i espais gestionats per aquesta institució, incloent-hi la infraestructura verda i blava metropolitana.

Així, el cost dels desperfectes al riu Llobregat arriba a 1.148.300 €; en el cas de les platges metropolitanes, a 607.633 €; i en la xarxa de parcs metropolitans (XPM), a 450.586 €.

Els desperfectes registrats a les instal·lacions del cicle de l'aigua s'han valorat en 483.900 €.

La resta de l'import fins arribar als 2.920.419 € correspon a les rondes de Barcelona, on els desperfectes s'han estimat en 230.000 €.

Els serveis de mobilitat i transport públic, així com la gestió de residus, no van registrar alteracions importants que hagin causat despeses addicionals. 

Tipus d'afectacions als diferents serveis públics i infraestructures metropolitanes

Les afectacions més importants s'han produït a l'espai fluvial del riu Llobregat.

Les pluges abundants a la capçalera del riu Llobregat, juntament amb l'obertura de l'embassament de la Baells, van provocar un increment significatiu del cabal, fins als 800 m3/s, quan normalment el cabal regular és de 10 m3/s, fet que va implicar el desbordament en alguns punts.

Aquesta crescuda va comportar el deteriorament de guals, camins paral·lels i passarel·les d'accés al curs fluvial, així com l'acumulació de fang i canyes en molts indrets. Les actuacions més rellevants per restablir la normalitat a l'espai fluvial del riu Llobregat han consistit en la retirada de fang i canyes de tots els guals, camins i passarel·les, així com la reconstrucció dels talussos esllavissats. Les tasques més urgents, com la neteja de fang i canyes, s'han anat fent al llarg d'aquestes setmanes i estan a punt de finalitzar.

La crescuda dels dos rius metropolitans principals —el Llobregat i el Besòs— va implicar l'arribada de tonelades de residus a les platges metropolitanes.

Tal com l'AMB va informar en el comunicat del 31 de gener, les conseqüències més importants al litoral metropolità van ser la pèrdua de sorra, la inundació total dels sistemes dunars i els danys en el mobiliari i en els equipaments. La regularització de la sorra, la retirada i recol·locació del mobiliari i dels equipaments, així com la neteja de residus, han estat les tasques més importants. La neteja ja està finalitzada en un 95 % de les platges i s'espera que a finals de mes es finalitzin les tasques de regularització de la sorra.

Pel que fa a la xarxa de parcs metropolitans (XPM), l'acumulació d'aigua i les fortes ventades van provocar la caiguda de més de 400 arbres, l'erosió de 88.082 m2 de paviments tous (camins sense asfaltar) i avaries elèctriques en set parcs. L'equip tècnic ha inspeccionat l'arbrat i ha recollit els arbres caiguts, ha col·locat ancoratges per redreçar els exemplars inclinats i ha reparat els paviments erosionats. Aquests dies s'estan finalitzant les tasques associades a la restauració de la vegetació (evacuació de soques, triturat de restes vegetals i ancoratges d'arbrat inclinat), mentre que la reparació d'instal·lacions i la restitució de paviments s'allargaran fins a mitjans de març.

El cicle de l'aigua va patir afectacions en algunes de les seves instal·lacions, especialment en el sistema de sanejament d'aigües residuals. El col·lector de Llevant i l'EDAR del Besòs van ser les infraestructures més malmeses. La feina dels operaris de l'AMB va garantir que totes les instal·lacions de sanejament d'aigua tornessin a funcionar de seguida. Tot i això, algunes tasques, com la retirada total de la sorra que ha entrat als col·lectors o la reparació de tota la maquinària de les estacions depuradores per evitar avaries posteriors podria allargar-se uns quants mesos.

Finalment, cal destacar que la principal via de comunicació metropolitana —les rondes de Barcelona— també va patir alguns danys: desperfectes als murs de revestiment de la ronda Litoral, caiguda d'arbrat i senyalització, i un lleuger enfonsament del paviment a la rotonda de Can Caralleu. La retirada d'arbrat es va fer de manera immediata, mentre que la recol·locació de la senyalització i  la reparació del paviment de la rotonda de Can Caralleu es va fer un cop passat el temporal.

Tot i que els serveis de mobilitat, transport i gestió de residus no van patir conseqüències greus, cal remarcar afectacions en algunes marquesines i incidències en la planta de triatge d'envasos de Gavà-Viladecans i l'Ecoparc 3 (Sant Adrià de Besòs), respectivament.

EFECTES EN EL TERRITORI METROPOLITÀ

Àrea Llobregat:

El Baix Llobregat va ser la comarca més afectada pel temporal Glòria, especialment el sector sud més pròxim al litoral.

En referència al curs del riu Llobregat, Sant Joan Despí, Castellbisbal i Sant Andreu de la Barca han estat els municipis amb més danys en el trams fluvials corresponents. El deteriorament dels guals i del paviment dels camins, l'acumulació de fang i canyes, així com les esllavissades en talussos han estat les incidències més remarcables.

L'aportació de sediments derivats de la crescuda del riu Llobregat no ha compensat la regressió de les platges metropolitanes del sud, que han patit una pèrdua important de sorra al Prat de Llobregat i a Gavà. Cal destacar l'afectació total dels sistemes dunars, amb la inundació de 500.000 m2 d'aquests ecosistemes naturals, que tampoc van evitar la pèrdua de sorra.

Les afectacions al mobiliari també han estat significatives: més de 80 accessos soterrats, 1.700 metres de tancament i protecció de sistemes dunars malmesos i gairebé 900 metres de passeres danyats.

L'acumulació d'aigua i la força del vent van sacsejar especialment els parcs metropolitans d'aquesta àrea: el parc Nou i els parcs de Can Vidalet, de la Muntanyeta i de la Fontsanta són els quatre espais verds on s'han produït més incidències i els danys econòmics han resultat més elevats. Els arbres caiguts als espais verds metropolitans del sector Llobregat superen els dos centenars.

El cicle de l'aigua va resistir millor els efectes del temporal. Es van produir desperfectes en les cobertes d'alguns edificis i la inundació de l'estació de bombament d'aigües residuals de l'interceptor de Castelldefels, que es va quedar sense subministrament elèctric.

Àrea Besòs:

El litoral metropolità nord també va quedar bastant afectat pel temporal: va patir una pèrdua important de sorra, l'arribada de tonelades de residus a les platges i danys en el mobiliari i els equipaments, com ara la pèrdua de més de 400 metres de passeres, 57 accessos i 22 aparcabicicletes.

Pel que fa als espais verds, el més afectat va ser el parc de Can Solei i Ca l'Arnús, amb 12 arbres caiguts, més de 10 arbres danyats o inclinats i el deteriorament dels paviments a causa de l'erosió de la pluja. Els parcs del Besòs i del Torrent de la Font van patir els efectes de la força del vent, que va fer inclinar diversos exemplars.

A banda de les conseqüències sobre la vegetació, la tempesta elèctrica associada al temporal va provocar avaries elèctriques al parc del Litoral de Sant Adrià de Besòs i al parc del Tramvia de Montgat. Aquesta incidència es va resoldre de manera immediata.

Finalment, en referència a les instal·lacions del cicle integral de l'aigua, l'EDAR del Besòs va tenir algunes afectacions a causa de la gran quantitat d'aigua de mar i de sorra que va entrar a la maquinària, tot i que el servei no es va interrompre en cap moment.

Àrea Vallès

Els efectes del temporal en la infraestructura verda metropolitana a l'àrea del Vallès van ser menys importants. La incidència més remarcable va ser l'avaria elèctrica total del parc del Turonet de Ripollet, que es va resoldre a posteriori. A més, el temporal va provocar el desbordament del rec Comtal del Parc de les Aigües de Montcada i Reixac, així com la caiguda d'alguns arbres en aquest espai verd.

Documents relacionats