El Consell Metropolità de l'AMB aprova l'establiment i la prestació del futur nou servei de bici pública metropolitana

| Tema: Bicicleta

L'AMB és la titular del nou servei, el disseny del qual ha impulsat i coordinat amb els ajuntaments metropolitans; TMB el gestionarà a través d'un operador privat.
Partint de l'experiència de l'e-Bicibox i el Bicing, inicialment comptarà amb 2.000 bicicletes i 200 estacions; previsiblement començarà a funcionar a finals del proper any 2022.
L'AMB i l'Ajuntament de Barcelona estan treballant satisfactòriament de manera coordinada per fer efectiva la compatibilitat dels dos sistemes de bici pública.
Alineat amb el PMMU 2019-2024 i el PAM 2019-2023, el nou servei de mobilitat sostenible té com a objectiu complementar el sistema de transport públic de la metròpolis i seguir millorant la connectivitat interurbana.

Captura streaming

El Consell Metropolità de l'AMB ha aprovat avui, dimarts 27 de juliol de 2021, l'establiment del nou servei de bicicleta pública metropolitana, que previsiblement veurà la llum a finals de l'any 2022. Aquest nou servei metropolità, que recull l'experiència de l'e-Bicibox i pren el Bicing com a referent per fer un servei metropolità més potent, de més abast territorial i complementari al sistema de transport públic, s'emmarca en l'estratègia metropolitana del PMMU 2019-2024, el full de ruta de les polítiques de mobilitat de la metròpolis de Barcelona per als pròxims anys, i del PAM 2019-2023.

A banda de suposar una nova oferta de mobilitat alternativa a la metròpolis de Barcelona, el servei es crea amb la voluntat d'ampliar la cobertura de les xarxes de transport públic i d'oferir un servei complementari del transport públic. Amb la integració i la complementarietat, l'AMB dona un nou impuls a la intermodalitat entre la bici i el transport públic, com marca el PMMU 2019-2024.

"L'experiència que ens ha aportat durant aquests dos darrers anys l'e-Bicibox, a l'AMB ens ha permès fer un pas més i evolucionar, plantejar i crear un nou servei de bicicleta pública metropolitana més ampli, potent i ambiciós", explica el vicepresident de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB, Antoni Poveda. "El nou projecte implica un desplegament territorial més ampli, amb municipis del Baix Llobregat i del l'àmbit del Besòs, una flota de bicicletes més gran i el suport econòmic dels ajuntaments, amb la integració amb Barcelona com a objectiu i amb la complementarietat amb el sistema metropolità de transport públic com a estratègia", concreta.
                                                                    
"Un cop més, seguim fent realitat el nostres reptes: millorar els serveis existents, crear noves  alternatives de mobilitat més sostenibles i potenciar la intermodalitat per moure'ns per la metròpolis, facilitar el canvi d'hàbits i vetllar per la salut de la ciutadania", explica Poveda.

L'AMB, creadora i titular del nou servei, i TMB, gestora a través d'un operador

L'AMB és la creadora i titular del nou servei metropolità de bicicletes públiques, i coordinarà la implantació del servei, d'acord amb els municipis metropolitans.

Després d'aquest estiu 2021, l'AMB aprovarà el conveni tipus per fer efectives les adhesions dels ajuntaments al nou servei de bici pública metropolitana. El conveni l'hauran de subscriure, individualment, l'AMB i cada municipi.

Per delegació de l'AMB i d'acord amb la llei per la qual es regeix l'organisme metropolità, TMB serà el gestor del nou servei. Concretament, el gestionarà a través de la seva societat Projectes i Serveis de Mobilitat S.A. (PMS), que farà un concurs públic obert per adjudicar la instal·lació i explotació del servei a un operador privat.

"D'aquesta manera, seguim alineats amb les experiències existents a Europa en relació amb l'aprofitament de les sinergies entre els sistemes de transport públic col·lectiu i els sistemes de bicicleta pública, amb l'objectiu final de facilitar desplaçaments multimodals porta a porta sense necessitat d'un vehicle privat", exposa Poveda.

Característiques bàsiques del nou servei metropolità de bicicleta pública compartida

L'objectiu de l'organisme metropolità és que aquest nou servei comenci a funcionar, en una primera fase, entre setembre i finals del 2022.

En una primera fase, el servei comptarà amb 2.000 bicicletes i 200 estacions, distribuïdes per 15 municipis de la metròpolis. Concretament, serà present als municipis següents: l'Hospitalet de Llobregat, Badalona, Cornellà de Llobregat , Santa Coloma de Gramenet, el Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels.

En una segona fase, l'AMB seguirà treballant amb la resta de consistoris metropolitans perquè progressivament s'adhereixin al servei i l'incorporin.

D'altra banda, l'organisme metropolità destaca que l'AMB i l'Ajuntament de Barcelona estan treballant satisfactòriament de manera coordinada per fer efectiva la compatibilitat dels dos sistemes de bicicleta pública: el futur nou servei de bici pública metropolitana i l'actual Bicing de la ciutat de Barcelona.

Sobre l'actual servei e-Bicibox, l'AMB informa que seguirà actiu fins a la posada en marxa del nou servei de bicicleta pública metropolitana. Posteriorment, els usuaris es traspassaran al nou sistema, i les infraestructures de l'e-Bicibox es reconvertiran per al Bicibox, el servei d'aparcament de bicicletes particulars metropolità.

Impuls de la bicicleta i la mobilitat sostenible a la metròpolis de Barcelona

Des de l'organisme metropolità es recorda que el Pla metropolità de mobilitat urbana 2019-20124, el full de ruta de les polítiques de mobilitat de la metròpolis de Barcelona per als pròxims anys, considera la bicicleta com una de les línies estratègiques clau per impulsar el canvi d'hàbits en la mobilitat, ja que ofereix l'oportunitat de rebaixar els nivells de contaminació i millorar la qualitat de l'aire. Per això, n'impulsa i en facilita l'ús amb els aparcaments segurs per a bicicletes particulars (Bicibox), el servei de bici elèctrica compartida metropolitana (e-Bicibox), la construcció de la xarxa pedalable metropolitana (Bicivia) i les campanyes de cessió temporal de bicicletes elèctriques a les empreses (Biciempresa), entre altres accions i iniciatives.

Concretament, el PMMU 2019-2024, aprovat definitivament el 27 d'octubre del 2020 pel Consell Metropolità de l'AMB, ja preveu aquest nou sistema que ara es presenta. Proposa el desplegament d'un servei de bicicleta pública metropolitana amb l'objectiu de millorar la connectivitat interurbana i la sostenibilitat de la mobilitat, i complementar el sistema de transport públic.

Aquest nou servei també està alineat amb el Pla d'actuació metropolità per al mandat 2019-2023 (PAM 2019-2023). En aquest document estratègic, l'AMB es va comprometre a fer de la mobilitat en bicicleta un mode habitual per als desplaçaments diaris a la feina, a l'escola i als serveis, i incrementar-ne el pes com a mode de transport sostenible i saludable en benefici de la qualitat de l'aire i de la salut de les persones.

Documents relacionats
Enllaços relacionats